Архив

Спомени на институции

Снежана Янева - лидерство за библиотеките

Изпълнителният директор на Фондация "Глобални библиотеки - България" Спаска Тарандова представя инициативи в областта на лидерството и застъпничеството за библиотеките, които са реализирани с изключителния принос и под ръководството на Снежана Янева като Председател на ФГББ.

 

За първата Национална библиотечна седмица в България

За първата Национална библиотечна седмица в България

15 ГОДИНИ НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА.            

                Д-р Елена Коева - Юрченко, Директор на Библиотечно-информационен комплекс

                На Висше училище по мениджмънт – Варна

 

Спомен от Валентина Терзиева, Директор на Библиотека „П. Пенев“ в Димитровград

Запознах се със Снежана Янева през 2013 година, когато тя гостуваше на нашата библиотека по повод 60-годишнината и, но бях чувала за нея и нейната неуморна дейност с мисъл за библиотеките, години преди това. По-късно, през 2016 година, по нейна покана, станах обучител за работа с роботи „Финч“, което бе повод да зачестим контактите. Спомням си дългите ни разговори по телефона, в които Снежа споделяше своята визия за бъдещето на библиотеките и болката си, че трансформацията и промените стават бавно и с много усилия, за надеждата и, че библиотечната общност ще намери необходимата и адекватна подкрепа на държавно ниво. Няма да забравя и съвместната ни работа по редица проекти, които заедно реализирахме.

 

Спомен от РБ "Партений Павлович" Силистра

IN MEMORIAM
Снежана Янева (1952 - 2019)

Регионална библиотека „Партений Павлович” - Силистра

Силистренската регионална библиотека участва в редица национални и международни инициативи, които са реализирани по идея на госпожа Снежана Янева или са подкрепени от нея.

 

Спомен от Росица Куцарова, директор на Регионалната библиотека в Търговище

Искрено и лично за Снежана Янева
Росица Куцарова – директор на Регионална библиотека „Петър Стъпов“ - Търговище

НЕ, не плача за СНЕЖИ, прекланям се, дълбоко и искрено се прекланям пред нея!
НЕ, не мога да забравя нито думите, нито усмивката, нито добрините, нито веселия й нрав!
НЕ, няма да спра да си повтарям Уроците, които ми е дала – за професията и живота! – Например - за да проработят мечтите ти, изисквай винаги повече от себе си!

 

Думи на сбогом от Ректора на УниБИТ, проф. дн Ирена Петева

От Ректора на Университета по Библиотекознание и Информационни технологии, Проф. дн Ирена Петева

Разделихме се внезапно и неочаквано с един от лидерите на библиотечно-информационната сфера в нашата страна – г-жа Снежана Янева.
Академическата общност на Университета по библиотекознание и информационни технологии – преподавателите, докторантите и студентите, изразяваме нашата почит към нейната личност, дело и професионални постижения.