Архив

Спомени на институции

Спомен от Валентина Терзиева, Директор на Библиотека „П. Пенев“ в Димитровград

Запознах се със Снежана Янева през 2013 година, когато тя гостуваше на нашата библиотека по повод 60-годишнината и, но бях чувала за нея и нейната неуморна дейност с мисъл за библиотеките, години преди това. По-късно, през 2016 година, по нейна покана, станах обучител за работа с роботи „Финч“, което бе повод да зачестим контактите. Спомням си дългите ни разговори по телефона, в които Снежа споделяше своята визия за бъдещето на библиотеките и болката си, че трансформацията и промените стават бавно и с много усилия, за надеждата и, че библиотечната общност ще намери необходимата и адекватна подкрепа на държавно ниво. Няма да забравя и съвместната ни работа по редица проекти, които заедно реализирахме.

 

Спомен от РБ "Партений Павлович" Силистра

IN MEMORIAM
Снежана Янева (1952 - 2019)

Регионална библиотека „Партений Павлович” - Силистра

Силистренската регионална библиотека участва в редица национални и международни инициативи, които са реализирани по идея на госпожа Снежана Янева или са подкрепени от нея.

 

Спомен от Росица Куцарова, директор на Регионалната библиотека в Търговище

Искрено и лично за Снежана Янева
Росица Куцарова – директор на Регионална библиотека „Петър Стъпов“ - Търговище

НЕ, не плача за СНЕЖИ, прекланям се, дълбоко и искрено се прекланям пред нея!
НЕ, не мога да забравя нито думите, нито усмивката, нито добрините, нито веселия й нрав!
НЕ, няма да спра да си повтарям Уроците, които ми е дала – за професията и живота! – Например - за да проработят мечтите ти, изисквай винаги повече от себе си!

 

Думи на сбогом от Ректора на УниБИТ, проф. дн Ирена Петева

От Ректора на Университета по Библиотекознание и Информационни технологии, Проф. дн Ирена Петева

Разделихме се внезапно и неочаквано с един от лидерите на библиотечно-информационната сфера в нашата страна – г-жа Снежана Янева.
Академическата общност на Университета по библиотекознание и информационни технологии – преподавателите, докторантите и студентите, изразяваме нашата почит към нейната личност, дело и професионални постижения.

 

Мария Габриел, Комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж в Комицията за Европа

С дълбока скръб и почит поднасям искрени съболезнования за кончината на Снежана Янева – изключителен професионалист и сърдечен човек. Но никой не умира щом има кой да го помни и обича. А г-жа Янева беше истински стожер на библиотечното дело и името ѝ ще се помни и почита във времето напред.

 

Спомен от Искра Михайлова, евродепутат

Трудно ни е на всички нас да говорим за Снежа в минало време. Ние мислим за нея, уважаваме това, което тя направи, ценим това, което тя е направила за всеки от нас. Аз съм тук наистина като приятел на Снежа, но освен това и като библиотекар, който успя да направи крачката от библиотеките до Европейския парламент през много трудни отговорности. Мога да кажа и благодарение на Снежа. Защото винаги съм имала нейната подкрепа. Опитвала съм се заедно с нея от позицията ми в Европейския парламент да работя за библиотеките. А тя беше неуморна. Нали може да си представите какво е направила Снежа, за да ме накара да участвам в конференцията на Холандската принцеса, посветена на библиотеките. Можете да си представите какво е направила Снежа, за да участвам в конференцията на IFLA и да говоря за участието на българските библиотеки и ролята на библиотеките за устойчиво развитие. Снежето, тя имаше прекрасни идеи и ги реализираше….

За целия спомен виж секция „Видео“