Архив

Спомени на институции

Спомен от Елица Баракова, Изпълнителен директор на Фондация BCause

„Альоо!“ – сигурно цяла България разпознаваше веднага с кого говори след този специфичен телефонен поздрав, произнесен с меко л и въпросителен край. Така започваше обажданията си Снежа Янева и веднага следваше конкретен въпрос, молба, предложение – за някоя библиотека, естествено. Не съм сигурна кога се запознахме – чрез Михаил Бояджиев, наш общ колега (в посолството и във фондацията), но вероятно е било, за да помогнем някое дарение да стигне до някоя библиотека. Компютри за Русе, изложба в София... нещо такова ще да е било. Веднага ме спечели с ориентацията си към намиране на решение. Проблеми – много, затова решенията са наистина ценни. Снежана Янева правеше каквото може, за да реши каквото може. Доста по-късно си дадох сметка колко много решения е намерила и какъв е бил размахът на дейността й.

 

Тя достигна звездите...

Публикация на система библиотеки в Американския щат Флорида, програма EPOCH

 

Центрове за културен и информационен обмен между България и САЩ към българските библиотеки

По материали на българските центрове и кътове за културен и информационен обмен между България и САЩ, на Програмата "American Corners" и на Посолството на САЩ в София

Едно от най-значимите дела на Снежана Янева е участието на български библиотеки в Програмата American Corners, която започва преди повече от 15 години по инициатива на Държавния департамент на САЩ. Като Директор на Информационния ресурсен център (ИРЦ) при Посолството на САЩ в София и ерудиран библиотекар, който никога не спира да мисли за библиотеките в България Снежана прегръща веднага идеята.

 

Спомен от Събина Анева, Изпълнителен директор на Фондация НАБИС

Шокирани сме от тъжната новина за кончината на Снежана Янева – един от неоспоримите стожери на българската библиотечна общност. Целият ѝ живот беше посветен на каузата за издигане на нивото на българското библиотечно дело чрез опознаване на добрите американски библиотечни практики, тяхното изучаване и адаптиране на местно равнище.

 

Спомен от Слава Драганова, Директор на Библиотека „Родина“ – Стара Загора

С дълбока скръб узнахме вестта за преждевременната кончина на Снежана Янева... Всички библиотекари загубихме в нейно лице достоен колега, ръководител на Българската библиотечно-информационна асоциация и приятел.

 

Спомен от Савина Цонева, Директор на РБ "Априлов - Палаузов" - гр. Габрово

Запознах се лично със Снежана Янева при една работна среща с екипа на програма „Глоб@лни библиотеки – България”. По-късно разбрах, че тя е в основата на щедрото дарение на фондация „Бил и Мелинда Гейтс”.