Архив

Спомени на институции

За първата Национална библиотечна седмица в България

За първата Национална библиотечна седмица в България

15 ГОДИНИ НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА.            

                Д-р Елена Коева - Юрченко, Директор на Библиотечно-информационен комплекс

                На Висше училище по мениджмънт – Варна

 През юли 2002 г. шест български библиотекари от обществени библиотеки участвахме в Международната програма за посетители на Държавния департамент на САЩ. Темата на специализацията ни бе „Информационен мениджмънт и информационни науки“. Посетихме различни библиотеки и библиотечно-информационни институции във Вашингтон, Атланта, Денвър, Лос Анджелис и Ню Йорк. Най-дълго работихме в партньорските ни по Програма „Sister libraries” библиотеки в различни градове на Колорадо.
По време на Годишната национална конференция с международно участие на Американската библиотечна асоциация (ALA) в Атланта, Джорджия, аз – като член на Управителния съвет на Съюза на библиотечните и информационни работници (СБИР) и Снежана Янева – директор на Информационния център на Американското посолство в България и член на СБИР, подписахме документ International trademark use agreement, който даваше възможност за присъединяване на СБИР към Световната кампания на Международната федерация на библиотечните асоциации и институциии ALA „@YOUR LIBRARY“, със запазен знак на български език „@ВАШАТА БИБЛИОТЕКА“. Целта на кампанията бе насърчаване на четенето, пропаганда на библиотеките като модерни обществени и информационни центрове, както и търсене на подкрепа за тяхното развитие. Лансирано бе предложение 11 май да се чества като професионален празник. Очакването бе повече библиотеки да се присъединят към националната кампания „@ВАШАТА БИБЛИОТЕКА“. Най-активни бяха Библиотека “Дора Габе” в Добрич, чийто директор бях в продължение на 13 години, където се даде старт на кампанията, Библиотеката при Народно читалище “Родина” в Стара Загора, Библиотека “Захарий Княжески” в Стара Загора, Библиотека “П. Славейков” във Варна и др.

 даimage016даgrouppicture

даimage007През септември 2002 г. СБИР организира в Евксиноград с финансовата подкрепа на Американския център в София Национална конференция “Обществената отговорност на публичните библиотеки и тяхната роля в демократичното общество”, където споделихме с колеги от цялата страна различни впечатления от видяното в САЩ, включително и опита им в провеждане на национална библиотечна седмица.

През ноември 2003 г. стартира Проект „Американско-български библиотечен обмен“. В него участваха редица публични библиотеки от страната. Библиотекари посетиха различни библиотеки Колорадо и Айова. През есента на 2004 г. в София се състоя обучение за обучители, които да проведат регионални семинари по въпросите за изграждане на обществени информационни центрове. Нанси Болт и Джейми ЛаРу, представиха модела на застъпническите кампании в САЩ.
През месец март 2004 г. в рамките на проекта председателят на СБИР и директорът на проекта от българска страна посетиха САЩ. Техните срещи в офисите на ALA в Чикаго и Вашингтон, както и в библиотеките на Айова и Колорадо са насочени и към проучването на опита за организиране на Национална библиотечна седмица и начините за лобиране за библиотеките пред законодателите и сред обществеността. Болшинството членове на нашата гилдия са вече убедени, че този опит може да се прилага в България, а осъществяването на годишни кампании под формата на Национална библиотечна седмица би изиграло сериозна роля за промяна в нагласите на политиците относно библиотеките и нуждата от актуализиране на нормативните документи в областта на библиотечното дело.
В началото на октомври в Разград специализиралите по различни програми в САЩ български библиотекари учредиха Сдружение „Американски опит за библиотеките”, за чийто председател бях избрана.

даImg21даImg29

 Exif_JPEG

С нашето активно участие през 2005 г. и началото на 2006 г. се подготви провеждането на първата в България Национална библиотечна седмица. УС на СБИР изготви проект, който получи финансова подкрепа от Държавния департамент на САЩ. Изработен бе план на инициативите и бяха избрани работни групи. Членове на Координационната група бяха Ваня Грашкина, Снежана Янева, Елена Коева-Юрченко, Емилия Милкова и Нели Стоилова. Работна група с членове Ваня Грашкина, Александър Димчев, Елена Коева-Юрченко и Александра Дипчикова изготви специална прокламация.
Председателят на 40-то Народно събрание г-н Пирински прие да бъде патрон на Националната библиотечна седмица. Особено ценна за подготовката бе помощта на преведеното от Ани Попова ръководството „В помощ на библиотечния застъпник“.
Колеги от цялата страна внесоха в УС на СБИР 89 предложения за наслов на кампанията. Бях радостна когато след първото гласуване за избор на наслов видях моето предложение сред класираните първи 10 предложения. Бях истински щастлива когато при второто гласуване бе избрано моето предложение – „Библиотеката – инвестиция в бъдещето”.
Първата Национална библиотечна седмица се проведе от 15 до 21 май 2006 г. „Библиотеката – инвестиция вбъдещето”. В нея се включиха 48 библиотеки от 28 населени места – НБ „Св. Св. Кирил и Методий”, ЦБ на БАН, ЦНТБ, 14 университетски, 16 регионални, 10 читалищни и 4 училищни библиотеки.
Седмицата стартира с откриване на изложба „Съвременната българска библиотека” в сградата на Народното събрание в присъствието на повече от 200 библиотечни специалисти от цялата страна, депутати, представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на културата и Министерството на регионалното развитие, местните власти, неправителствени организации, научните среди и др. Изложбата откри доц. д-р Камелия Касабова – заместник-председател на Народното събрание. Приветствие поднесоха проф. Стефан Данаилов и Джефри Левийн – заместник-посланик на САЩ в София.
В организираната дискусия по проблемите на библиотеките взеха участие Георги Пирински, изтъкнати учени и дейци на културата, д-р К. Мирев – председател на Асоциацията на кметовете на общини, представители на Асоциация „Българска книга” и на професионалната общност. Дискутираха се различни проблеми – липсата на национална стратегия за развитието на библиотечния сектор, липсата на съвременна нормативна база, технологичното изоставане на сектора от стандартите на информационното общество и др.
Библиотечните специалисти от цялата страна се срещаха с депутати от съответните избирателни райони, в различни библиотеки имаше срещи със заместник-министри, областни управители, представители на местната власт, читалищни настоятелства. Най-активни бяха библиотеките във Варна, Велико Търново, Димитровград, Добрич, Пазарджик, Пловдив, Разград, Силистра, Сливен, Стара Загора и Търговище. Обсъждаше се мястото на обществените библиотеки като партньори на местната власт, тяхното включване в общинските стратегии, проекти и програми за развитие, възможностите за изграждане на регионална библиотечно-информационна мрежа. Остро се поставиха въпросите за развитие на библиотечните фондове и информационните ресурси, въвеждане на ИКТ и материално-техническата база. В резултат, редица библиотеки решиха някои от своите текущи проблеми. С усилията на стотици колеги от цялата страна се реализираха най-разнообразни прояви. В сайтовете на почти всички библиотеки може да бъде открита информация за тях.
Медиен партньор на кампанията беше Програма “Христо Ботев” на Националното радио, но всички останали национални и местни електронни и печатни медии отразиха Националната библиотечна седмица.
Аз съм почти в края на моя професионален път. Затова пожелавам на моите млади колеги много нови идеи, инициативи и смелост в тяхната реализация. На това винаги ще ни учи вдъхновената обществена мисия на Снежана Янева в полза на българските библиотеки. Споделям нейното убеждение, че резултати могат да се постигат само със силни застъпнически кампании, когато привличаме на своя страна реалните и потенциалните потребители на библиотечно-информационните услуги, централната и местната власт, неправителствени и бизнес организации, сдружения, университетските и училищните ръководства.

даnovi148даnovi142

 

Споменът поместваме със съкращения. Пълният текст е на разположение в личния архив на Снежана Янева.

 

Описание на снимките/отгоре надолу и от ляво на дясно/:

1. Посолството на САЩ в София, 2002 г. Българските библиотекари, одобрени за участие в програмата "Информационен мениджмънт и библиотекознание" с културното аташе.

2. Атланта, Джорджия, Юни 2002 г., Българските библиотекари от програмата "Информационен мениджмънт и библиотекознание" по време на представянето на българското библиотечно дело пред участници в Годишната конференция на Американската библиотечна асоциация.

3. Атланта, Джорджия, 2002 г. Българските библиотечно-информационни специалисти пред дома на Маргарет Мичъл, автор на романа "Отнесени от вихъра".

4. Разград, РБ "Боян Пенев", 3 и 4 октомври 2004 г. Учредяване на Сдружение "Американски опит за библиотеките". 

5. Разград, 3 и 4 октомври 2004 г. Учредяване на Сдружение "Американски опит за библиотеките". За пръв път в България гостува директора на програмата "Глобални библиотеки" на фондация "Бил и Мелинда Гейтс", която презентира програмата пред българските библиотечни специалисти.

6. Разград, 3 и 4 октомври 2004 г. Част от учредителите на Сдружение "Американски опит за библиотеките".

7. Атланта, Джорджия, Юни 2002, Снежана Янева говори пред международните гости на Годишната конференция на Американската библиотечна асоциация.

8. Атланта, Джорджия, Юни 2002, Пред офисите на CNN в Конгресния център, където се провежда Годишната конференция на Американската библиотечна асоциация.