Видео

Галерия

Елица Баракова, Изпълнителен директор, Фондация BCause

Доц. Калина Иванова,
Директор РНБ "П.Р.Славейков", Велико Търново

проф. дфн Иванка Янкова,
Директор на ЦПО при УниБит

Изложба в памет на делото на Снежана Янева,
Велико Търново