Архив

Спомени на институции

Думи на сбогом от Ректора на УниБИТ, проф. дн Ирена Петева

От Ректора на Университета по Библиотекознание и Информационни технологии, Проф. дн Ирена Петева

Разделихме се внезапно и неочаквано с един от лидерите на библиотечно-информационната сфера в нашата страна – г-жа Снежана Янева.
Академическата общност на Университета по библиотекознание и информационни технологии – преподавателите, докторантите и студентите, изразяваме нашата почит към нейната личност, дело и професионални постижения.

 

Мария Габриел, Комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж в Комицията за Европа

С дълбока скръб и почит поднасям искрени съболезнования за кончината на Снежана Янева – изключителен професионалист и сърдечен човек. Но никой не умира щом има кой да го помни и обича. А г-жа Янева беше истински стожер на библиотечното дело и името ѝ ще се помни и почита във времето напред.

 

Спомен от Искра Михайлова, евродепутат

Трудно ни е на всички нас да говорим за Снежа в минало време. Ние мислим за нея, уважаваме това, което тя направи, ценим това, което тя е направила за всеки от нас. Аз съм тук наистина като приятел на Снежа, но освен това и като библиотекар, който успя да направи крачката от библиотеките до Европейския парламент през много трудни отговорности. Мога да кажа и благодарение на Снежа. Защото винаги съм имала нейната подкрепа. Опитвала съм се заедно с нея от позицията ми в Европейския парламент да работя за библиотеките. А тя беше неуморна. Нали може да си представите какво е направила Снежа, за да ме накара да участвам в конференцията на Холандската принцеса, посветена на библиотеките. Можете да си представите какво е направила Снежа, за да участвам в конференцията на IFLA и да говоря за участието на българските библиотеки и ролята на библиотеките за устойчиво развитие. Снежето, тя имаше прекрасни идеи и ги реализираше….

За целия спомен виж секция „Видео“

Спомен от Амелия Гешева, заместник министър на културата

....Целият екип на Министъра на културата работи със Снежана Янева дълги години преди аз да стана заместник министър. Ще разкажа нещо лично, защото смятам, че всеки от нас трябва да сподели свои лични преживявания.

 

Спомен от Ваня Грашкина, заместник председател на Българската библиотечно-информационна асоциация

Много ми е трудно след едно 30 годишно приятелство и съвместна работа със Снежето да събера в няколко изречения това, което ме вълнува… Снежето работи за библиотечната общност не от времето, от което беше председател, не от 2012 година. Снежето работи от 1990 г. На обществени начала, доброволно. Това, с което ще я запомним ние, библиотечната общност, това е нейният извор на идеи. Тя имаше изключително много идеи; идеи, които на нас ни се струваха в много случаи неизпълними, много далечни. Но тя ни показваше, че идеите могат да станат реалност.

 

Спомен от Емилия Милкова, народен представител, библиограф, новоизбран Председател на Българската библиотечна и информационна асоциация

(Често си мисля) дали телефонът ми няма да звънне и Снежа да ми каже онова нейно любимо „ Ало, как е Варна?“ Това ни беше като парола. Трябваше да кажа с две думи как съм и от там нататък започваха задачите . Задачи, които тя поднасяше по неин си начин. Всички колеги имат някакъв спомен, нещо което всеки иска да сподели, защото от много години работим заедно и работата се превърна в приятелство. Ние станахме съмишленици – една общност.