Думи на сбогом от Ректора на УниБИТ, проф. дн Ирена Петева

От Ректора на Университета по Библиотекознание и Информационни технологии, Проф. дн Ирена Петева

Разделихме се внезапно и неочаквано с един от лидерите на библиотечно-информационната сфера в нашата страна – г-жа Снежана Янева.
Академическата общност на Университета по библиотекознание и информационни технологии – преподавателите, докторантите и студентите, изразяваме нашата почит към нейната личност, дело и професионални постижения.

Снежана Янева като библиотечен специалист в Университетската библиотека при Софийския университет „Св. КлиментОхридски“ и като завеждащ на Информационния център на Посолството на САЩ в София, както и катодългогодишен председател на Българската библиотечно-информационна асоциация допринесе за съвременната визия на българските библиотеки, заслучването на необходими промени за превръщането им в партньор за развитието на отделната личност и обществото. С отдадеността й към библиотечната професия, с прозорливостта и инициативността й, свързваме знакови и успешни проекти за българския библиотечен сектор, като: осъществените с професионалнотосътрудничество с Американската библиотечна асоциация проекти Sister Libraries, ABLE, Национална библиотечна седмица – 2006. Изключителен е нейният принос за контактите с Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“, за изпълнението на проекта „Глобални библиотеки – България“ и за развитието на Фондация „Глобални библиотеки – България“. Резултатите от нейния професионален път са явни и изискват следване и продължаване.

Ще помним Снежана Янева не само като вдъхновяващ професионалист, но и като ярък пример за комуникативна и енергичналичност, отдадена на каузата на библиотечната професия.

Поклонпред паметта й!