Архив

Спомени на институции

Спомен от РБ "Партений Павлович" Силистра

IN MEMORIAM
Снежана Янева (1952 - 2019)

Регионална библиотека „Партений Павлович” - Силистра

Силистренската регионална библиотека участва в редица национални и международни инициативи, които са реализирани по идея на госпожа Снежана Янева или са подкрепени от нея.

Проект Sisters Libraries – 2001 – Регионална библиотека „Партений Павлович” се включва в проекта като създава партньорство с Обществената библиотека в гр. Аурора, Калорадо. Реализирани са много инициативи за обмен на културно-образователни практики. Регионална библиотека Силистра отбелязва американските празници за 4-ти юли, Хелоуин и Деня на благодарността. Изпраща мартеници и рисунки за българските обичаи, които са подредени в изложба в партньорската американска библиотека. Един библиотекар от Силистра, Нели Стоилова, участва в 20 дневна практика в САЩ. По време на която, заедно с други български библиотекари, посетиха различни библиотеки в няколко щата, включително и партньорската библиотека.
Изложба „100 години българо-американски дипломатически отношения” – 2003 година. В изложбата бяха показани документи от историята на българо-американските дипломатически отношения. Бяха представени много книги от библиотечния фонд, а също така в специален кът беше представено партньорството между силистренската регионална библиотека и обществената библиотека в Аурора. Изложбата беше специално открита от културното аташе на Американското посолство.
Проект ABLE (Американо-български библиотечен обмен) – 2004 -2005 година.
17 български библиотекари участваха в 6 седмично обучение-практикум в различни американски библиотеки. През 2004 година Красимира Няголова от силистренската регионална библиотека участва в обучението, част от което беше посещение на партньорската библиотека в Аурора, Колорадо, запознаване с работата с потребители, подготовка и реализация на програми за четене, работа с партньорски организации. Българските библиотекари участваха в националната конференция на Американската библиотечна асоциация. Срещнаха се със сенатори и други отговорни лица по време на седмицата за застъпничество във Вашингтон. По примера на американските библиотеки от 2006 година в България се провежда Национална библиотечна седмица.
През 2005 година в Силистра гостува Пати Бейтман – директор библиотечни дейности в библиотеката в Аурора, Колорадо. Тя участва в срещи бибилотекари, представители на местната власт, ученици и приятели на библиотеката.
В Силистренската библиотека бяха въведени редица практики по примера на американския библиотечен опит. Създаден беше уебсайт, бяха обособени 3 читателски компютърни места, всяка година библиотечните специалисти се срещат с представители на местната власт по време на Национална библиотечна седмица. Библиотеката получи дарение компютър, принтер и читателски работни маси.
American shelf - 2007 година. Откриването на кът с американска литература в Силистренската библиотека се превърна в празник. Специален гост на събитието беше американският посланик Джон Байърли, който беше посрещнат от тогавашния кмет на града инж. Иво Андонов. Американският кът е финансиран от посолството на САЩ в България. Обособени са лавици с книги на различни теми на английски и български език. Библиотеката получи компютър и принтер. По време на събитието посланикът се срещна и с доброволците на библиотеката.
Програма „Глобални библиотеки-България” – 2008 -2013 година. Силистренската библиотека получи 25 компютъра за потребители. Десетки библиотекари от областта участваха в обучения за компютърна грамотност, библиотечни дейности, работа по проекти и др.
Станция за ранно ограмотяване. Специален компютър, предназначен за деца, с десетки програми за учене на английски, испански, математика, природни науки, география и др. Силистренската библиотека получи компютъра през 2012 година.
„Направи зелена твоята библиотека” - инициатива, която се реализира в няколко библиотеки в страната с различни дейности през различните години. Инициативата получи финансиране от Американското посолство за популяризиране на дейностите. През 2018 година Красимира Няголова беше поканена да представи България в първата международна конференция на зелените библиотеки , която се проведе в Загреб. Нейното представяне беше безусловно подкрепено от г-жа Снежана Янева.
Снежана Янева беше отдадена на българските библиотеки. Всяка нейна дейност беше насочена към издигане имиджа на библиотеките в обществото и подпомагане на библиотекарите, отдадени на професията. За тези, които я познавахме и сме работили с нея, Снежа ще остане завинаги в мислите и сърцата ни с признателност и благодарност.