Архив

Спомени на институции

Спомен от Валентина Терзиева, Директор на Библиотека „П. Пенев“ в Димитровград

Запознах се със Снежана Янева през 2013 година, когато тя гостуваше на нашата библиотека по повод 60-годишнината и, но бях чувала за нея и нейната неуморна дейност с мисъл за библиотеките, години преди това. По-късно, през 2016 година, по нейна покана, станах обучител за работа с роботи „Финч“, което бе повод да зачестим контактите. Спомням си дългите ни разговори по телефона, в които Снежа споделяше своята визия за бъдещето на библиотеките и болката си, че трансформацията и промените стават бавно и с много усилия, за надеждата и, че библиотечната общност ще намери необходимата и адекватна подкрепа на държавно ниво. Няма да забравя и съвместната ни работа по редица проекти, които заедно реализирахме.

Благодарение на нея, в ролята си на Председател на Българската библиотечно-информационна асоциация и Председател на Фондация „Глобални библиотеки – България“, библиотеката ни взе участие в редица програми и проекти, на основата на които дължи бурното развитие на дейността си и удовлетворяване на огромен брой потребители в последните 10 години.
Искам да посоча само част от тях като:
• Участие на наши представители в международни проекти с цел обмяна на опит и обучение;
• Програмата „Глобални библиотеки-България“ за техническо оборудване на библиотеките и повишаване на квалификацията на работещите в тях;
• Предоставянето на 10 роботи “Finch” и 6 „Bee Bot” и обучения на персонала за работа с тях;
• Проект, по който библиотеката получи нов мултимедиен проектор;
• Участие на наш представител в Глобалните разговори за бъдещето на библиотеките и редица други.
Повече от 30 години нашата съгражданка беше радел за модернизацията на библиотеките като опора на демократичните промени у нас и инициатор на използването на новите технологии в тях. Тя е автор на десетки доклади и презентации у нас и в чужбина и е сред създателите на списание „ББИА онлайн“
Снежана Янева беше наистина голям Човек и лидер. Ще я помня със скромността и, с изключителната и човечност, високият професионализъм и неуморното себеотдаване за издигане и модернизиране на библиотечното дело в България! Поклон!

Залата вътре

Зала Снежана Янева