Спомени от доц. д-р Марина Енчева, Представител на българската библиотечна общност в ЕБЛИДА

(Европейското бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации)

Ще направя лично дарение за фонда на името на Снежана Янева и ще подкрепя по всякакъв начин колегите Загоров и Тодорова в инициативите, които предлагат, за да се почете паметта и делото на изключителния човек и професионалист госпожа Янева.