...

Дела на почит

Сребрист смърч в памет на Снежа

Текстът е от блога на Васил Загоров - университетски преподавател и учен

УниБИТ засади мемориално дърво в памет на най-изтъкнатия български библиотечен деец през последните 30 години.

 

Народна библиотека „П.Р.Славейков“ Велико Търново е достоен продължител на делото на Снежана Янева

Народна библиотека „П.Р.Славейков“ Велико Търново е достоен продължител на делото на Снежана Янева

Ръководителите на РНБ Велико Търново бяха между тези, които Снежана Янева насърчи и подпомогна да специализират в САЩ и в Европа с надеждата, че те ще бъдат бъдещите лидери на модернизацията и демократизацията на българските библиотеки. Днес намираме доц. д-р Калина Иванова и д-р Иван Александров начело на библиотека с прекрасни традиции, която помага България да съхрани своята идентичност в света и в Европа.

 

Академичен час в УниБИТ

Академичен час в УниБИТ

Мемориалната седмица обслужва рождението на Снежана Янева (6-14 март).
Академичен час в УниБИТ, посветен на Снежана Янева
На 7 март от 10 часа в Университета по библиотекознание и информационни технологии се състоя Академичен час в Магистърска програма под ръководство на Проф. д-р. Таня Тодорова. Академичният час се подкрепя от академичната общност на УниБИТ, Мемориален фонд „Снежана Янева“ и ББИА и ще се провежда ежегодно.

 

Столична библиотека - Американски център

Столична библиотека - Американски център

По повод наближаващата рожденна дата на Снежана Янева, Американският център на Столична библиотека публикува на уебстраницата си виртуална изложба "Да си спомним Снежа (1952 - 2019)". Изложбата разказва за приноса на Снежана Янева за установяването и развитието на партньорски взаимоотношения между Столична библиотека и Посолството на САЩ.

 

Общинска библиотека "Паисий Хилендарски" - Самоков

Общинска библиотека "Паисий Хилендарски" - Самоков

На 4 март 2021 г. Общинска библиотека “Паисий Хилендарски” - Самоков отдаде почит на Снежана Янева във връзка с нейния рожден ден на 8 март. В нейна памет, г-жа Албена Ихтиманска, представи богатата й биография на вдъхновител и двигател на много значими за развитието на библиотеките кампании и инициативи в България. Тя описа с дълбока носталгия спомените си от срещите и съвместната им работа пред колеги от читалищните библиотеки в Община Самоков.