...

Дела на почит

РБ "П. Р. Славейков" - Велико Търново

РБ "П. Р. Славейков" - Велико Търново

Tабло "В памет на Снежана Янева"

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово

Възпоменателен кът за Снежана Янева

 

Регионална библиотека „Хр. Смирненски” - Хасково

Регионална библиотека „Хр. Смирненски” - Хасково

Събития, посветени на Снежана Янева

 

Американски център на Столична библиотека

Американски център на Столична библиотека

Събития, посветени на Снежана Янева