...

Дела на почит

Исторически музей Димитровград

Исторически музей Димитровград

Снимка на Снежана Янева в музея

Историческият музей в Димитровград е сложил снимката на Снежа в своята колекция до снимката на техния пра-пра дядо Яни Дамянов, първия кмет след освобождението от Отоманско робство на селището, което е в основата на града. Надписът под снимката е: СНЕЖАНА ЯНЕВА - ПЪРВИЯТ ПОТОМЪК НА ЯНИ ДАМЯНОВ, РОДЕН В ДИМИТРОВГРД И ПОЛУЧИЛ СВЕТОВНО ПРИЗНАНИЕ КАТО БЪЛГАРСКИ КНИЖОВНИК И РЪКОВОДИТЕЛ НА БИБЛИОТЕЧНОТО ДЕЛО В БЪЛГАРИЯ.

Можете да разгледате музея и неговия уебсайт.