...

Дела на почит

Консултативен съвет „В памет на Снежана Янева“ и списък на специалисти, придобили световен опит

По случай 70-годишнината от рождението на Снежана Янева, Мемориалният фонд за нея създава Консултативен съвет с учстието на съратници, колеги, приятели и продължители на делото на Снежана, които помагат, консултират и предават опита си на млади библиотекари. Съветът е с променящ се състав според нуждите на българските библиотеки. В първоначалния състав каним за участие всички библиотечни дейци, които през годините са били на специализации в Европейския съюз, САЩ и други страни по света и са усвоили и приложили световния опит и практики за модернизирането и демократизирането на българските библиотеки, основна кауза в мисията и дейността на Снежана Янева.
Консултативният Съвет „В памет на Снежана Янева“ ще започне работата си със следните основни функции:

  1. Членовете му ще се отзовават на молби от български библиотеки и библиотечни дейци, за да консултират и да предават опита си за съчетаване на най-добрите световните практики с българските традиции в работата на библиотеките.
  2. Членовете му могат да бъдат канени и като лектори, за да предават опита си на по-младите колеги, чиито знания и талант ще определят бъдещето на библиотечното дело в България.
  3. Мемориален фонд „Снежана Янева“ ще създаде възможности всеки член на съвета да сподели в Мемориалния сайт как специализацията му в чужбина е помогнала в личната му кариера и/или за развитието на библиотеката, в която е работил.
  4. С благодарност ще приемем членовете му да консултират и да съдействат на Мемориален фонд „Снежана Янева“ в неговата дейност.
  5. Предлагаме консултациите да бъдат безплатни така както Снежана Янева работи за българските библиотеки на обществени начала повече от 30 години, а се бореше за заплащането и престижа на библиотекарите, отличаването им с награди и представянето им в международни организации.


Преседател: Особена признателност дължим на доц. д-р Калина Иванова,
Директор на РНБ „П.Р.Славейков“ във Велико Търново, член на
Управителния Съвет на ББИА, която прие да ръководи съвета и
според нуждите ще подбере свой екип от доброволни сътрудници

В раздела „Дела на почит“ е публикуван списъка на около 60 души, които са придобили световен опит по библиотечно дело. Ако сме ви пропуснали в списъка молим пишете ни, за да поравим грешката. Ако не искате да консултирате библиотеките и младите библиотекари също ни пишете. Но разговорите които успяхме да проведем ни убедиха, че дори да сте използвали специализацията си за кариерно развитие в друга област, Вашият опит пак би бил полезен и търсен. Такива хора обаче са единици. Болшинството продължават да упражняват библиотечната професия или вече са пенсионери с богат опит. който не бива да губим. Ако не сте в състояние да консултирате, молим поне ще споделите писмено или във видео опита си на Мемориалния сайт на Снежана Янева.

ВИДЕО ФИЛМ ЗА ЖИВОТА И ДЕЛОТО НА СНЕЖАНА ЯНЕВА

Съратници, колеги, приятели и съграждани на Снежана Янева допринесоха за създаването на видео филм послучай 70-годишнината от рождението и.
Кристина Димитрова, носител на стипендия „Снежана Янева“ за магистратура в Софийския Университет изработи филма и го подарява на българската общественост и на българските библиотеки, за да отбележат по-подходящ начин на 8 март, рожденния ден на такава забележителна жена нейната 70-годишнината.Снежана е с нас духом и с резултатите от нейното книжовно дело в България, което направи българските библиотеки уважавани по света.

ЛИНК към филма в Youtube.

Д-Р ЕЛЕНА КОЕВА-ЮРЧЕНКО КЪМ БИБЛИОТЕЧНИТЕ ДЕЙЦИ В БЪЛГАРИЯ

Д-р Елена Коева-Юрченко, дългогодишен съратник и приятел на Снежана Янева и член на Комисията по наградите „Снежана Янева“ на Мемориалния фонд се обръща с топли слова към колегите си библиотекари да пазят светлата памет на Снежана, големия патриот, общественик, ерудиран библиотечен специалист и жена с международно признание. Вълнуващите и думи ги призовават да продължават делото и със същата всеодайност, честност и безкористност, с които тя десетилетия работи за България.

70 - годишнина от рождението на Снежана Янева в РБ "Петър Стъпов" - Търговище

Регионална библиотека "Петър Стъпов" - Търговище се включва в инициативата по слуай 70-годишнината от рождението на г-жа Снежана Янева със спомен за нея и почит към делото и личността на деятелката, които публикува в сайта на библиотеката. 

Инициативата с видео представяне на служители и отдели в бибиотеката "Лице в лице с библиотечната професия", която беше част от включването ни в XV Национална библиотечна седмица, беше също така посветена на г-жа Снежана Янева - допринесла изключително много за библиотеките и библиотечното дело в страната.

Линк към публикацията в уебсайта на РБ "Петър Стъпов"

Да посветиш целия си живот на каузата на библиотеките и обществената им роля

Да посветиш целия си живот на каузата на библиотеките и обществената им роля

По повод 70-годишнината от рождението на Снежана Янева Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич с признателност споделя спомени за нея, публикувани в уебсайта на библиотеката: 

На 8 март 2022 г. си спомняме за колегата Снежана Янева, родена през 1952 г. Библиотечната общност ще я помни като ярък вдъхновител и поддръжник на модернизирането на библиотеките в страната. Инициатор за създаването и развитието на Българската библиотечно-информационна асоциация и Проект „Глобални библиотеки - България“, директор на Информационния център в Посолството на САЩ в България. Снежана Янева ни напусна на 26 декември 2019 г.

Огромен е приносът на Снежана Янева за реализирането на значими проекти, подпомогнали развитието на българските библиотеки и библиотечните специалисти. Регионална библиотека „Дора Габе“ участва в голяма част от тях. През 2000 г. Библиотека „Дора Габе“ град Добрич се присъединява към Проект „Sister Libraries“ – инициатива на Националната комисия за библиотеки и информационни науки и Конгреса на САЩ. Библиотеката се включва и в Програма „Библиотеки - партньори“ на Библиотечната асоциация на Колорадо и Айова, САЩ и Съюза на библиотечните и информационни работници /СБИР/ за сътрудничество между библиотеки от България и САЩ. Елена Коева-Юрченко, тогавашен директор на библиотеката и Ертан Гелдиев, системен администратор, заедно с библиотечни специалисти от страната, посетиха американски библиотеки, участваха в обмяна на опит и в годишните конференции на Американската библиотечна асоциация (ALA).
Със съдействието на Фондация „Отворено общество”, през 2001 г., в добричката библиотека е открит Информационен център за потребители със свободен достъп до Интернет и до електронни бази данни. Специален гост на официалното откриване е Снежана Янева, израз на подкрепа за развитието на библиотеката и за трансформирането ѝ в съвременен център за знание, учене през целия живот, информация и култура.
Снежана Янева, в качеството си на директор на Информационния център на Американското посолство в България и член на СБИР, и Елена Коева-Юрченко, член на Управителния съвет на СБИР, съдействат за присъединяване на библиотечната асоциация към ALA „@YOUR LIBRARY“, със запазен знак на български език „@ВАШАТА БИБЛИОТЕКА“. Добричката библиотека се присъединява към Националната кампания за подкрепа на българските библиотеки @ВАШАТА БИБЛИОТЕКА, която стартира през 2002 г. първо в гр. Добрич.
През 2004 г., библиотеката се включва в проект ABLE /Американско-български библиотечен обмен/ „Обмен на библиотечен опит: пътища за сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги“, финансиран от Департамента на САЩ, в партньорство със Съюза на библиотечните и информационните работници.
Снежана Янева допринася за технологичното обновяване на библиотеките и превръщането им в информационни центрове и със съдействието си за реализирането на проекта „Глоб@лни библиотеки – България“ на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“, чрез който нашата библиотеката и 22 обществени библиотеки в областта промениха съществено своя облик и се превърнаха в центрове за равен достъп до информация за всички граждани.
По повод 70-годишнината от рождението на Снежана Янева, с признателност споделяме моменти, запечатани в снимки от гостуването ѝ в добричката библиотека.

Линк към мятериала виж ТУК

2

4 1