...

Дела на почит

70-годишнината на Снежана Янева в РБ "Партений Павлович" - Силистра

70-годишнината на Снежана Янева в РБ "Партений Павлович" - Силистра

В Детски отдел на Регионална библиотека „Партений Павлович” беше създадена цветна градинка в памет на госпожа Снежана Янева. В специално създадения кът от стари рециклирани дървени палети деца засадиха цветя, за които ще се грижат сами. Идеята е децата да научават повече за растенията, как се засаждат, какви грижи трябва да полагаме за тях, какви са ползите от отглеждането им.
Регионална библиотека „Партений Павлович” е една от първите библиотеки в страната, която се включи в инициативата „Направи зелена твоята библиотека”, подкрепяна от госпожа Снежана Янева, дългогодишен председател на Българската библиотечно-информационна асоциация. Вече над десет години ежегодно се правят презентации с ученици за замърсяването с пластмаса на планетата Земя и уроци, в които учат за редките и защитени видове в Силистренския край. За по-малките се провеждат работилници „Малък градинар” като час от „Лято в библиотеката. В новосъздадената цветна градинка децата, които посещават детски отдел ще могат да поливат и торят цветята, да ги наблюдават как растат и да се радват на цветовете им. IMG 20220211 124829 1

IMG 20220211 144659 1

Previous Next

Събития по повод 70-годишнината на Снежана Янева в с. Столетово

Във връзка с отбелязването на 70-годишнината от рождението на Снежана Янева през март 2022 г., библиотеката при НЧ “Христо Ботев - 1928 г.” с. Столетово, общ. Карлово планира да организира  и проведе следните активности под знака на бележитата годишнина:

  • Поетична вечер с вино и стихове в памет на Снежана Янева - гост-автор на събитието ще бъде Богдана Калъчева, която през 2021 г. издаде своята дебютна книга със стихове “Първата”. В програмата ще включим представяне на презентация за живота и делото на Снежана Янева, специално подготвена от екипа на библиотеката.
  • В чест на бележитата годишнина, детският кът на читалищната библиотека ще бъде именуван на името на Снежана Янева. Новото пространство, което бе открито през есента на 2019 г., предлага свободен достъп до интернет и общо 4 компютърни конфигурации за нуждите на потребителите на библиотеката. Детски библиотечен кът “Снежана Янева” помещава целия детски фонд на библиотеката и предлага възможност за провеждането на различни активности с деца - литературни четения, настолни и компютърни игри, място за споделяне и културни прояви за децата.
  • Ще разпространим и книгоразделители с QR код, който ще отвежда към сайта на читалището, където ще бъде публикувана и видео презентация за живота и делото на Снежана Янева, нейният принос за иновациите в библиотечното дело. По този начин, освен че ще рекламираме дейността на детския кът към библиотеката, ще популяризираме и името на Снежана Янева сред местната общност и гостите на библиотеката. 

Материали, разработени във връзка с реализацията на настоящата програма: 

 children library label1024 1 faceback

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Видео презентация за живота и делото на Снежана Янева ще бъде достъпна на по-късен етап.

Американски център на Столична библиотека

70-годишнина от рождението на Снежана Янева.

Прилагането на американския, европейския и световния библиотечен опит у нас и съчетаването му с най-добрите български традиции беше една от многото каузи, за които Снежана Янева работи неуморно до края на живота си и като Директор на Информационния ресурсен център (ИРЦ) при Посолството на САЩ в София, и като Председател на Българската библиотечна асоциация и на Настоятелството на Фондация Глобални библиотеки България.

Във връзка със 70-годишнинта от рождението й Американският център в Столична библиотека предлага онлайн изложба, проследяваща моменти в българо-американското библиотечно сътрудничество, на което Снежана Янева беше вдъхновител. Изложбата е създадена през 2012 г. във връзка с 10-годишнината от програмата "Информационен мениджмънт и библиотечни науки", осъществена от Американското посолство в България чрез Държавния департамент на САЩ и неговата Програма за международни посетители. Изложбата е изработена от библиотеката в гр. Добрич и се съхранява в Американския център в София. Тя съдържа ценна информация за програмите за американско-български библиотечен обмен и е на разположение за ползване по всяко време от всеки, който проявява интерес към темата. В рамките на програмата "Информационен мениджмънт и библиотечни науки" през месец юли 2002 г. осем библиотекари от български обществени библиотеки осъществяват информационно пътуване в САЩ. Това са: Елена Коева-Юрченко - директор на Библиотека "Дора Габе" - Добрич, Емилия Милкова - директор на РБ "Пенчо Славейков" - Варна, Калина Иванова - заместник-директор на РБ "П. Р. Славейков" - Велико Търново, Радка Калчева - завеждащ-отдел "Автоматизация" на РБ "П. Славейков" - Варна, Нели Стоилова - главен библиотекар на отдел "Обслужване на децата" на Библиотека "П. Павлович" - Силистра, Диана Велкова - библиотекар в Читалня "Американистика" на Столична библиотека, Светлана Георгиева - библиотекар в отдел "Информационна дейност" на Библиотека "З. Княжески" - Стара Загора и Росица Попаркова - главен библиотекар на Читалищна библиотека гр. Гоце Делчев. Основна заслуга за реализацията на Програма "Информационен мениджмънт и библиотечни науки" имат Аташето по култура на Американското посолство - г-н Рафи Балиан и Директорът на Американския център за информационни ресурси в София - г-жа Снежана Янева. Програмата поставя началото на едно изключително ползотворно за българските библиотеки сътрудничество, определило развитието им през последвалите години. 

Като ръководител на библиотечното дело в България Снежана Янева работи неуморно за подкрепата на иновативни библиотечни идеи и проекти от институциите на всички нива. Нейната експертиза и опит за привличане на такава подкрепа се прилагат и днес от колеги и последователи на делото й. Американският център на Столична библиотека инициира провеждането на кръгла маса по темата за подкрепа на библиотечните иновации, която ще се проведе на 13 май 2022 г. и ще бъде посветена на 70-годишнината от рождението на Снежана Янева. Партньор на Столична библиотека в организирането и провеждането на дискусията е Фондация "Глобални библиотеки България". Делото на Снежана продължава!

ЛИНК към изложбата на уебсайта на Американския център.

ЛИНК към видео публикация на Фейсбук страницата на Американския център.

В памет на Снежана Янева Линк и YouTube презентация от Библиотека „П. Пенев“ в Димитровград

Градската библиотека „П. Пенев“ в Димитровгард отбелязва 70 годишнината от рождението на Снежана Янева с връзка (линк) от Интернет страницата на библиотеката с Мемориалния сайт на Снежана за всички читатели и граждани на града и страната.

 

70 - годишнина от рождението на Снежана Янева. Награда "Снежана Янева" на ФГББ.

С решение на Управителния съвет на фондацията от 27 октомври 2021 година ежегодната награда за спомоществовател носи името на Снежана Янева, на чиято инициатива и дълновидност се дължи създаването на проекта „Глобални библиотеки“ преди 30 години в сътрудничество с фондация „Бил Гейтс“, както и модернизацията на българските библиотеки и обучението на библиотечните специалисти от фондация „Глобални библиотеки България“, която ръководеше, когато неочакваната и смърт прекъсна нейната забележителна дейност в полза на българската култура.

награда Снежана Янева 1