...

Дела на почит

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”- Видин се включва в Мемориалната седмица

На уебсайта на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”- Видин беше публикувана информация за Мемориалната седмица посветена на Снежана Янева и за създадения през януари 2020 година от фондация "Бикоуз" и с подкрепата на ББИА и ФГББ Мемориален фонд "Снежана Янева". Снежана Янева беше библиотекар, председател на ББИА от 2012 г. до смъртта си и най-вече – човек, чийто живот бе посветен на библиотеките и библиотечното дело. Тя бе и ще продължава да бъде вдъхновение и пример за всички нас, които работим в тази сфера. 

Снежана Янева направи много за библиотеките в България: под нейно ръководство бе осъществено създаването на мрежа от Американски центрове в обществени библиотеки в цялата страна, неин е приносът за ползотворното професионално сътрудничество с Американската библиотечна асоциация, тя бе и в основата на близките контакти с Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“.

Линк към публикацията: ТУК

vidin website