...

Дела на почит

Народна библиотека „П.Р.Славейков“ Велико Търново е достоен продължител на делото на Снежана Янева

Народна библиотека „П.Р.Славейков“ Велико Търново е достоен продължител на делото на Снежана Янева

Ръководителите на РНБ Велико Търново бяха между тези, които Снежана Янева насърчи и подпомогна да специализират в САЩ и в Европа с надеждата, че те ще бъдат бъдещите лидери на модернизацията и демократизацията на българските библиотеки. Днес намираме доц. д-р Калина Иванова и д-р Иван Александров начело на библиотека с прекрасни традиции, която помага България да съхрани своята идентичност в света и в Европа.

Като достоен продължител на делото на Снежана Янева, Народна библиотека „П.Р.Славейков“ отбелязва рождението и на 8 март 1952 година през Мемориалната Седмица тази година.
На 8-ми март, Международния ден на жената, библиотеката наименува отдел „Средношколски и възрастни читатели“ на името на Снежана Янева, една забележителна жена с изключителен принос за библиотечното дело в България. Табела с нейното име бе поставена на голямата зала на отдела и открита от Директорката на библиотеката доц. д-р Калина Иванова.

отдел снянева втарново


Библиотекари и гости се събраха в тази зала и с вълнение и почит към една всеотдайна и родолюбива българка отбелезаха рождението и със специална презентация, която ще бъде публикувана на сайта на библиотеката и на Възпоменателния сайт за Снежана Янева www.snejana-ianeva.org
По предложение на библиотекарите от Отдел Средношколски наградата на Мемориален фонд „Снежана Янева“ ще бъде използвана за обурудване на Стая за Приказки към Детския отдел. Така и там ще живее спомен за Снежа.
Особено вълнуваща беше церемонията по засаждането на вечно зелено дърво в двора на библиотеката. В нея освен доц. д-р К. Иванова, член на УС на ББИА участва и зам. директорът на библиотеката, д-р Иван Александров, носител на орден“Кирил и Методии“. Паметните дървета за Снежа по неповторим начин ни напомнят че нейните идеи, оптимизъм и новаторство ще живеят в сърцата на колегите и, ще пребъдат в развитието на библиотеките, които Снежана и нейните съратници във Велико Търново виждат като храмове на традиции и новаторство.

zala snianeva vtarnovo

 

ppt ianeva

Изтегелете и разгледайте: Презентация за делото на Снежана Янева в Районна Народна библиотека "П.Р.Славейков" на 8 март 2021 г, част от Мемориалната седмица по случай рождението на библиотеката на Снежана Янева.