...

Дела на почит

Академичен час в УниБИТ

Академичен час в УниБИТ

Мемориалната седмица обслужва рождението на Снежана Янева (6-14 март).
Академичен час в УниБИТ, посветен на Снежана Янева
На 7 март от 10 часа в Университета по библиотекознание и информационни технологии се състоя Академичен час в Магистърска програма под ръководство на Проф. д-р. Таня Тодорова. Академичният час се подкрепя от академичната общност на УниБИТ, Мемориален фонд „Снежана Янева“ и ББИА и ще се провежда ежегодно.

Тази година той беше осъществен през Центъра за дистанционно обучение в университета и протече в следните три модула:
Д-р Емилия Янева, професор в Калифорнийския държавен университет
Моменти от биографията на Снежана Янева (1952-2019)
Проф. дн Таня Тодорова, ръководител на катедра в УниБИТ
Снежана Янева: Председател на ББИА (2012 - 2019). Приносът на Снежана Янева за значими проекти за развитие на българските библиотеки и библиотечни специалисти - Проект ABLE и последващи инициативи; международнакампания „Направизеленатвоятабиблиотека“ и др. Роля за професионално сътрудничество с Американската библиотечна асоциация и с европейски библиотечни асоциации.
Спаска Тарандова, член на УС на ББИА
Снежана Янева - Роля за осъществяване на Проект „Глоб @ лни библиотеки - България“ (2013 г. Фондация „Глобални библиотеки - България“). Лидерство и лобизъм за библиотеките в нашата страна. Национални библиотечни кампании. Снежана Янева - ментор и вдъхновител за кариерното развитие на библиотекарите.

Академичен час снимка1