...

Дела на почит

Сребрист смърч в памет на Снежа

Текстът е от блога на Васил Загоров - университетски преподавател и учен

УниБИТ засади мемориално дърво в памет на най-изтъкнатия български библиотечен деец през последните 30 години.

Сребрист смърч в памет на Снежа

В чест на дългогодишния председател на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) и библиотечен деец Снежана Янева в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) беше засаден сребрист смърч. Възпоменателната церемония се проведе с участието на ректора на УниБИТ проф. дн Ирена Петева, председателя на общото събрание проф. д.ик.н. Стоян Денчев, сестрата на Снежана д-р Емилия Янева, професор в Калифорнийския държавен университет, представители на академичната и студентската общност в университета.
Засаждането на дръвчето, което се проведе на рождената дата на г-жа Янева (8 март), се превърна в повод за споделяне на библиотечния ѝ опит с младите поколения.
Повече на
http://bgbookhistory.blogspot.com/2021/03/blog-post.html

Янева 2520

Проф. Петева, проф. Денчев и проф. Янева преди засаждане на мемориалното дърво.

янева 2021

 Цялата академична общност на УниБИТ ще се грижи за сребърна смърч в паметта на Снежана Янева.

Борчето в УниБИТ 2

Снежана Янева ръководител ББИА с неизчерпаема енергия от 2012 до 2019 г. Нейните усилия за издигане на социалната роля на българските библиотеки се връщат в последните три десетилетия. Под нейно ръководство ще бъде осъществено създаване на мрежа от Американски центрове в обществени библиотеки в България. Неин принос е реализиране на множество проекти, сред които Sister Libraries, ABLE, Национална библиотечна седмица - 2006. Благодарността за неинтите усилията за последващо поколение български библиотеки се запознават с чуждестранна библиотечен опит. Г-жа Янева открива контакти с Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ и специална програма за изпълнение на проект „Глобални библиотеки - България“.След тази най-мащабна инициатива през последните 30 години нашите обществени библиотеки промениха съществено своя облик и се превърнаха в центрове за равноправен достъп до информация за всички граждани. Снежана Янева влиза в орган за управление на Фондация „Глобални библиотеки - България“, създадена през 2013 г. Тя подпомогна през 2017 г. и първото участие на представител на българската академична общност в управителния съвет на престижната европейска библиотечна организация - Европейско бюро за асоциации за библиотечна информация и документация (EBLIDA). Нека българските библиотечно-информационни специалисти следват светлия - пример.и първото участие на представител на българската академична общност в управителния съвет на престижната европейска библиотечна организация - Европейско бюро за асоциации за библиотечна информация и документация (EBLIDA). Нека българските библиотечно-информационни специалисти следват светлия - пример. и първото участие на представител на българската академична общност в управителния съвет на престижната европейска библиотечна организация - Европейско бюро за асоциации за библиотечна информация и документация (EBLIDA). Нека българските библиотечно-информационни специалисти следват светлия - пример.

Поклон пред вас г-жо Янева!