Архив

Спомени на личности

За Снежана Янева – само с респект и уважение!

Спомен на Нели Стоилова, дългогодишен ръководител на РБ „П. Павлович“ в Силистра и на община Силистра.

Ало Нели, имам идея - почти винаги така започваше разговорът ми със Снежана Янева. И споделяйки, неусетно те правеше съпричастна и те увличаше в развитието, обогатяването и реализацията на идеята. Умееше да провокира активност в събеседника, да извлече най-доброто от всяко предложение и да го развие до мащабност. Беше неуморима и в идеите, и в тяхното осъществяване. Добронамерена и взискателна, авторитетна и земна. А всички идеи бяха свързани с библиотечната дейност - материална база, фонд, квалификация, опит, партньорство, кадри, програми и проекти. Основен акцент в дейността й беше развитието на българското библиотечно дело, издигане авторитета и значимостта на българските библиотеки и библиотечни специалисти.

По своя неповторим начин се опитваше да внуши на всички ни увереност и професионално самочувствие. Водили сме дълги разговори за възможностите и необходимостта от взаимодействие на библиотеките с местната власт. Властта да бъде информирана и съпричастна към успехите и проблемите на библиотеката, а тя от своя страна да бъде необходим и желан партньор на местната власт и общност. И това, което се експериментираше, Снежа го правеше достояние на всички библиотеки и помагаше да се реализира по места, независимо от вида, големината или местоположението на библиотеките.

Беше неуморен радетел за модернизацията на библиотеките и библиотечните дейности, и изграждане на техния съвременен, модерен облик. Опознаването на чуждестранния опит, споделянето на ресурси и адаптирането му в нашите условия беше в основата на реализацията на редица проекти и програми: ABLE (Американо-български библиотечен обмен); Sisters Libraries; „Глобални библиотеки-България”; American Corners; „Направи зелена твоята библиотека". Със същата цел беше създадена и секцията "Американски опит за библиотеките" към Българската библиотечно-информационна асоциация. Да проучваме, споделяме, прилагаме опита на американските библиотеки.

И това се случи – много научихме, много променихме: и библиотеките и библиотечната дейност и ние, библиотекарите се променихме – към по-добро.
За мен беше чест и привилегия да познавам и да работя със Снежана Янева.