Архив

Спомени на личности

ББИА и Националната библиотечна седмица

15 ГОДИНИ НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА
 От Нанси Болт, дългогодишен библиотекар и сега консултант по библиотечно дело в Колорадо, САЩ

 

nancy bolt1Една от целите на обмяната на опит между българските и американските библиотеки беше ББИА да помогне на библиотекарите в цялата страна да станат застъпници за библиотеките. Националната библиотечна седмица е инициатива много популярна в САЩ и средство за привличане вниманието на членовете и ръководителите на местните общности към библиотеките. В САЩ Американската библиотечна асоциация е водеща в националните публикации и гласност за библиотеките и подпомага местните библиотеки в техните усилия. Ние обсъждахме ББИА да направи същото. В началото имаше колебание не защото ББИА не споделяше идеята, а защото не беше сигурно какъв ще бъде отзвукът. Но ръководителите имаха смелостта да опитат. Снежана Янева, Ваня Грашкина и Елена Коева-Юрченко бяха основните лидери.

Обсъждахме възможността за създаване на Национален Комитет, който да подкрепя библиотеките и бяхме приятно изненадани когато лидери в законодателната и изпълнителната власт, в културата и спорта приеха с удоволствие да участват в Национален комитет и предложиха какво могат да направят. ББИА публикува материали за библиотечното дело и ги изпрати до местните библиотеки с предложения как да бъдат използвани. Аз не разполагам със специфичната информация от толкова отдавна, но знам, че много библиотеки участваха. Това беше огромен успех, който се повтаряше в следващите години. 

                                                                                                                                                                                                                                        На снимката: Нанси Болт

Важни са хората, Красимира Няголова - РБ „Партениий Павлович“ – Силистра

В телефона ми личният ѝ номер е записан с името Снежка Янева. Знаех, че винаги мога да звънна и да разчитам на нея за съвет – професионален или личен. Въпреки че много дълго мислех заслужава ли си да ѝ звънна, тя винаги имаше много работа, трябваше ли да я занимавам и аз. Но всеки разговор беше изпълнен с топлина, с лично отношение и с подкрепа.

 

За Снежана Янева – само с респект и уважение!

Спомен на Нели Стоилова, дългогодишен ръководител на РБ „П. Павлович“ в Силистра и на община Силистра.

Ало Нели, имам идея - почти винаги така започваше разговорът ми със Снежана Янева. И споделяйки, неусетно те правеше съпричастна и те увличаше в развитието, обогатяването и реализацията на идеята. Умееше да провокира активност в събеседника, да извлече най-доброто от всяко предложение и да го развие до мащабност. Беше неуморима и в идеите, и в тяхното осъществяване. Добронамерена и взискателна, авторитетна и земна. А всички идеи бяха свързани с библиотечната дейност - материална база, фонд, квалификация, опит, партньорство, кадри, програми и проекти. Основен акцент в дейността й беше развитието на българското библиотечно дело, издигане авторитета и значимостта на българските библиотеки и библиотечни специалисти.

 

За Снежана Янева с Почит и Любов...

За Снежана Янева с Почит и Любов...

Никола Р. Казански

Трябва да мълчиш, когато боли.
Иначе ще те ударят именно там.
Марина Цветаева

Казват, че България е малка страна и то разположена на много сложно място.
Или казано по-просто за нея важи максимата „Това, което е разрешено на Зевс, не е разрешено на бика”, а още по-опростено „Всяка жаба да си знае гьола!”.
Затова ще се оглеждам само в моя бистра библиотекарска локва.

Но казват още, че при нас не върви и не е прието да пишеш неща като „Моят Пушкин” подобно на Анна Ахматова и Марина Цветаева. С това вече не съм съгласен и затова ще се осмеля да напиша „Моята Снежана Янева” с уговорката на французите „toutes proportions gardées”.

 

Писмо до Снежи от Елена

Писмо до Снежи от Елена

Д-р Елена Коева - Юрченко, Директор на Библиотечно-информационен комплекс на Висше училище по мениджмънт

Добро утро, Снежко!

Моля те да ми простиш! Научих много късно, че си напуснала нашия свят. Вероятно защото и аз като теб не обичам да се разхождам в социалните мрежи. Веднага запалих свещичка и помолих светлината да те открие някъде в Космоса. Тогава не знаех, че на 10 декември 2020 г. твои приятели ще нарекат на твое име звезда в съзвездието "Орион".
Не ти писах на 26 декември миналата година, а ти пиша непосредствено преди 8 март, защото за мен остава важна датата на твоя рожден ден.

 

Приносът на Снежана Янева за значими проекти за развитието на българските библиотеки и библиотечни специалисти

От проф. дн Таня Тодорова – Университет по библиотекознание и информационни технологии

На 07.03.2021 г. се проведе Академичен учебен час в рамките на дисциплината „Библиотечни асоциации“, с лектор проф. дн Таня Тодорова, в магистърска програма „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт“, посветен на делото на българския библиотечен лидер Снежана Янева, Председател на ББИА (2012 – 2019).