Спомен на Илиана Митрополитска, служител в Конгресната библиотека на САЩ

Снежана Янева беше космополитна личност и наистина забележителна жена с изявени организаторски умения и творчески подход в работата си. Запознах се с нея задочно в далечната 2009-та година, а работата ми в Конгресната библиотека на САЩ ме отведе към нея в качеството й на директор на Американския информационен център към Посолството на САЩ в София. Нашите контакти се заздравиха, когато се срещнахме в София през 2009. Намерихме много общи теми в областта на културата и се уверихме, че покрай служебните контакти изпитваме и приятелски симпатии една към друга. Ето една кратка илюстрация, в която госпожа Янева показа, че няма невъзможни неща, когато има цел и желание за успех.

През 2009 се проведоха поредните избори за нов президент на Американската библиотечна асоциация (АБА). Избрана беше госпожа Робърта Стивънс, която по това време работеше в Конгресната библиотека във Вашингтон. Имах късмет да я познавам сравнително добре като колега.
И така, един ден служебният ми телефон звънна и чух гласа на Снежана. След обичайните поздрави, тя направо премина на въпроса: „Познаваш ли Робърта Стивънс, бъдещия президент на Американската библиотечна асоциация“? Веднага си признах, че я познавам. Снежана ме попита директно дали Робърта би се съгласила да посети България. „Ами трябва да я попитаме“ – отговорих - „ще ти дам телефон да говориш с нея, но трябва първо да се свържа с нея“. Снежана знаеше прекрасно протокола, но ме контрира, че е по-добре лично да попитам дали Робърта би приела покана от посолството в София. Всичко се уреди много бързо и ето, че Робърта замина за София. Снежана беше планирала прекрасна програма, дори Робърта посети българския парламент и пропагандира ролята на библиотеките в света и САЩ. Няма да забравя с какво уважение Робърта ми говореше за Снежана след посещението си в България.
Ето какъв организиран и пробивен човек беше скъпата на всички нас госпожа Снежана Янева. За нея нямаше невъзможни неща, нямаше граници и недостижими личности. Тя беше човек с бърза мисъл и човек на действието. България загуби прекрасен деец в областта на културата и библиотечното дело, който успя да промени мисленето на много хора и колеги! Поклон пред светлата й памет!

Илиана Митрополитска
Вашингтон, септември 2021

Снимки от посещението на Илиана Митрополитска /първата вдясно на всички снимки/ в София и са направени в Американския център на Столична библиотека на среща с колеги.

IMG 0305IMG 0304

IMG 0302