Архив

Спомени на личности

Приносът на Снежана Янева за значими проекти за развитието на българските библиотеки и библиотечни специалисти

От проф. дн Таня Тодорова – Университет по библиотекознание и информационни технологии

На 07.03.2021 г. се проведе Академичен учебен час в рамките на дисциплината „Библиотечни асоциации“, с лектор проф. дн Таня Тодорова, в магистърска програма „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт“, посветен на делото на българския библиотечен лидер Снежана Янева, Председател на ББИА (2012 – 2019). 

Тук публикуваме презентацията на проф. дн Таня Тодорова - ЛИНК