...

Дела на почит

Предложение за награждаване на Снежана Янева (посмъртно) с висока правителствена награда - орден „Св.Св. Кирил и Методий“ I-ва степен

По повод на честването на Мемориалната седмица, отбелязваща рождението на Снежана Янева, Управителният съвет на Българската Библиотечно-Информационна Асоциация, на която г-жа Янева беше Председател до смъртта си, взе решение да я предложи за орден „Св.Св. Кирил и Методий“ I степен.

Предложението за тази висока правителствена награда, връчвана от Президента на Република България на български граждани със значим принос за културата на страната ни, беше внесено на 11 март 2021 в Министерството на културата. То накратко отбелязва изключителните заслуги на Снежана Янева за изучаване и внедряване на европейските и световни практики, за модернизиране на библиотеките и развитие на библиотечното дело у нас в продължение на повече от 30 години. Предложението се подкрепя от цялата библиотечна общност и от носителите на ордена „Св.Св. Кирил и Методий“ сред библиотечните дейци като Ваня Грашкина, Зам. председател на ББИА, д-р Иван Александров, Зам. директор на РНБ „П.Р.Славейков“ във Велико Търново и др.