...

Дела на почит

Регионална библиотека "Николай Вранчев" - Смолян в Мемориалната седмица

Съобщение от Светлана Хаджиева – Директор на РБ "Николай Вранчев".

Всички библиотечни специалисти се прекланяме пред нейната неуморна работа и всеотдаен труд в полза на развитието на библиотечното дело. 

На сайта на библиотеката и на фейсбук страницата за пореден път споделяме информация.

Поклон пред делото на г-жа Янева!

Линк към уебсайта на Регионалнa библиотека "Николай Вранчев" - Смолян: 

https://librarysm.com/arhiv.html

Линк към Facebook:

https://www.facebook.com/rbsmoljan