...

Дела на почит

Общинска библиотека "Гео Милев" - Монтана

Общинска библиотека "Гео Милев" - Монтана

Ден, посветен на Снежана Янева, и мемориална градинка

Ден, посветен на Снежана Янева

РБ „Гео Милев“ – гр. Монтана отдаде почит на СНЕЖАНА ЯНЕВА, председател на Фондация „Глобални библиотеки – България“ и на Българската библиотечно-информационна асоциация, която ни напусна на 26 декември 2019 г. На 8 март 2020 Снежана Янева щеше да навърши 68 години. В нейна памет, г-жа Анелия Иванова – Тодорова, директор на РБ „Гео Милев“, описа спомените си от съвместната им работа в есеистичен текст със заглавие „Човекът, който ми промени живота…“. Екипът на библиотеката събра снимки от посещенията й в Монтана и изготви мултимедийна презентация, която в понеделник, през целия ден, се излъчваше за посетителите в библиотеката.

Снежана Янева беше вдъхновител и двигател на много значими за развитието на библиотеките кампании и инициативи в България. Нейният принос може да бъде намерен навсякъде – при създаването на Американски центрове и кътове в обществени библиотеки в страната, в кампанията „Направи зелена твоята библиотека“, в навлизането на новите технологии – 3D принтери, роботизирани играчки за забавно програмиране.

Благодарение на нея, днес имаме изградено ползотворното професионално сътрудничество с Американската библиотечна асоциация, а много библиотечни специалисти посетиха и се вдъхновиха от библиотечната практика в САЩ. Тя бе в основата на поканата и последвалите близки контакти с Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ и възможността в страната да се осъществи мащабният проект „Глобални библиотеки – България“, който през последните 30 години промени съществено облика на обществените библиотеки в България и ги превърна в центрове за равноправен достъп до информация за всички граждани.

През годините от 2005 до 2019 г. е направила и много дарения на библиотеката ни- компютърни станции, образователен компютър за най-малките, книги и много други.

 

Мемориална градинка

Регионална библиотека „Гео Милев“- гр. Монтана, започна изграждането на Мемориална градинка в памет на Снежана Янева.

Повече...

 

 

Можете да разгледате уебсайта на Библиотеката.