...

Дела на почит

Възпоменателна пощенска марка с лика на Снежана Янева

Възпоменателна пощенска марка с лика на Снежана Янева

През 2020 година Пощата на САЩ издаде възпоменателна пощенска марка с лика на г-жа Снежана Янева, която мемориалният фонд и семейството и използват за кореспонденцията си по целия свят с международни организации, колеги и приятели на Снежа.