С любов и признателност за Снежана Янева

Спомен от Мирослава Кацарова - дългогодишен директор на Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев" - Разград.
Каквото и да си спомняме днес, каквото и да разказваме с любов и признателност за Снежана Янева, ще бъде малко да изразим с думи нейния свободолюбив дух, апостолската й всеотдайност, постоянното огромно желание за новости в библиотечно-информационната дейност в нашата страна през годините.

Благодарение на нейната отговорност, опит, знания и умения да комуникира на различни нива с ръководители и политици, с дипломати и библиотечни специалисти, българската библиотечна гилдия получи признание и подкрепа на национално, регионално и местно ниво, в други страни по света.
Двата големи международни проекта, в които България завоюва право и беше включена - ABLE и „Глобални библиотеки България”, допринесоха за значителни промени в обществените библиотеки в страната – подобрена материална база, обогатяване на библиотечните фондове, съвременно техническо оборудване с компютри, мултимедии и екрани, многофункционални устройства, интернет достъп. Не на последно място бе и многостранната подготовка на библиотечните специалисти за работа в новите условия, със съвременната техника, информационните технологии и предоставяне на разнообразни услуги за местната общност в населените места. Специализации и посещения на библиотекари в САЩ, установяване на партньорства с американски библиотеки и обмяна на опит, участие в традиционните годишни конференции на АLA в Америка, посещение на научните конференции в град Марибор –Словения, участие на конгресите на IFLA в различни страни. Всичко това и още много други значими прояви в библиотечно-информационната дейност се дължат до голяма степен на Снежана Янева - неуморната, борбена, енергична, всеотдайна и силно обичаща своята работа, която бе за нея житейска кауза.
Багодарим ти за примера, който ни показа, за успехите, които заедно постигнахме през годините и с ББИА, която оглави като председател, Снежи! Трудно ми е да изброя многобройните ни съвместни срещи и разговори през 10-те години на нашето познанство, като директорна РБ „Проф. Боян Пенев” в град Разград, за които си спомням с искрена обич, удовлетворение и благодарност.
Днес, когато вече не си сред нас, твоят непоколебим дух, отдаденост, скромност, човечност и доброта, продължават да съпътстват нашите мили спомени за теб. Трудно е да приемем, че вече те няма, но апостолският пример, който остави, твоята професионална експертиза, са достойни за подражание днес и утре от библиотечните работници. Благодарни и признателни сме за всичко, което направи за българската библиотечно-информационна дейност. Ние те обичахме, Снежи, следвахмете в твоя житейски и професионален път на истински съвременен лидер.
Поклон, дълбок поклон, пред светлата ти памет!
Почивай в мир, скъпа Снежа!