ПОЧЕТНА ГРАМОТА ЗА ДЪЛГОГОДИШЕН БИБЛИОТЕЧЕН ДЕЕЦ

Във връзка с професионалния празник на българските библиотекари и Националната библиотечна седмица Мемориален фонд“Снежана Янева“ има удоволствието да отличи с почетна грамота д-р Елена Коева-Юрченко, известен и уважаван деятел на библиотечното дело у нас, съратник на Снежана Янева, с която са в основата на създаването и на професионалния празник, и на Националната библиотечна седмица, и на успешното им развитие през годините.   https://www.snejana-ianeva.org/bg/memories-institutions/za-parvata-natsionalna-bibliotechna-sedmitsa-v-bulgaria.html

 Книжовното дело на професионалисти като  д-р Юрченко е пример за днешните и бъдещите библиотекари в нашата страна.