МЕЖДУНАРОДНА НАГРАДА „СНЕЖАНА ЯНЕВА“

В началото на тази академична година Калифорнийският държавен университет учреди в памет на Снежана Янева и като признание за международния принос и авторитет на една българка наградата „Snejana Ianeva Library Research Award” (награда „Снежана Янева“ за изследователска работа в библиотеките).

Library CA Uni

Наградата беше връчена за първи път на 11 май в годината на 70-годишнината от рождението на Снежана на студент, показал най-добро използване на библиотечните фондове за изследване и написване на разработка или проект в обществените науки. Не случайно датата съвпада с празника на Св. св. Кирил и Методий и Деня на библиотекаря в България.

Комитетът по присъждане на наградата избра за първи неин носител Анжела Пааш (Angela Paasche), която сега завършва бакалавърска програма. Нейната разработка е по въпросите на психическото здраве на родителите. Тя самата е майка, работи и e отлична студентка. Анжела вижда бъдещето си в изследователска работа, умее да използва всички библиотечни ресурси и ще продължи с магистратура и докторантура.

Наградата беше връчена в току-що откритата най-съвременната библиотека на университета, оборудвана с последните модерни технологии. Първият етаж е посветен само на интерактивни проекти: Хъб за предприемачество, който свързва студентите с нуждите на бизнеса; зали и пособия за най-новите дисциплини в университета и за срещи на студенти и преподаватели.