ГОДИШНA НАГРАДА „Снежана Янева“ на ББИА 

Тази година Управителният съвет на ББИА определи като носител на Наградата  за иновативна библиотека на името на Снежана Янева библиотекатапри Читалище"Съзнание – 1927" – с. Долни Вадин, общинаОряхово. Честито на наградените! 

Очакваме повече информация за иновациите, които са дали повод на ръководството на ББИА да отличи библиотеката, за нейната работа и за полезния опит, който може да сподели с други библиотеки.

Линк към публикацията във Facebook:

https://www.facebook.com/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-148073575216177/photos/a.5190535664303251/5190510520972432