Archive

Спомени на личности

Спомен на Анна Попова, бивш член на Изпълнителното бюро на ББИА

There is no translation available.

В продължение на 30 години Снежа беше мощен двигател на отварянето ни към света и разширяването на хоризонтите на едно поколение, отрасло в изолацията на затвореното общество. При липсата на визия, капацитет и воля за  развитието на библиотеките от страна на Министерството на културата, Снежа беше ресурсният център за бъдещето на библиотеките. Тя направи много да станем част от международната библиотечна общност, като използваше всички възможности за обмен в чужбина и наши участия в международни форуми. Тя доведе в България десетки чуждестранни експерти, които ни представяха световни стандарти, иновации и добри практики. С това ни помагаха да разберем какво искаме да постигнем в нашите библиотеки. Тя предизвика интереса на Фондация Бил и Мелинда Гейтс да финансира програма "Глобални библиотеки-България" и стана ключов фактор в мониторинга на програмата. Тя беше страстен застъпник за библиотеките повсеместно и ежедневно. Помагаше на библиотеките постоянно, упорито,  безрезервно и без да се щади. 

Българската библиотечна гилдия има огромното задължение да продължи каузата на Снежана за лесен достъп на гражданите до информация и учене през целия живот. Освен неукротимата й воля за напредък, която всички добре познаваме, много се надявам колегите от всички библиотеки в страната, които я познаваха лично,  да помнят нейното удивително критично мислене - подлагането на съмнение на всеки факт, внимателно проучване на много източници, подробен анализ. За мене би било утеха, ако в днешния век на дезинформация и брутална пропаганда,  библиотекарите, призвани да предоставят проверена и обективна информация, винаги подлагат на съмнение прочетеното и вместо да споделят съмнителни новини (което се случва), се питат по-често "Какво би направила Снежана в тази ситуация? Как би реагирала тя на тази публикация". Защото тя беше пример за информационна компетентност, експерт, който познава в дълбочина целия спектър от информационни източници, и изкусно навигира  в тях. Когато произнасяме "Поклон пред светлата й памет", нека наистина помним нейния талант да борави  с информация и да се стремим да работим по същия перфектен начин, за да защитаваме престижа на професията в едно крайно предизвикателно време.