Archive

Спомени на личности

Спомени на Ирина Гъркова, преподавател във факултета по журналистика на Софийски университет „Климент Охридски“

There is no translation available.

2017 Годишни библиотечни награди

В този текст бих искала да споделя част от вълнуващите спомени, свързани с откриването на Деветата национална библиотечна седмица през май 2014 г. и комуникацията с дълбоко уважаваната от мен г-жа Снежана Янева, на чиято светла памет и по възрожденски благородно просветителско дело дължим и почит, и разгласа.    

Събитието през 2014 г. обедини многобройни участници и публика, привлече авторитетни гости, излъчи запомнящи се послания. Ако трябва да бъде описана енергията, задвижила идеята, блестящата реализация и устойчивите резултати от откриването и провеждането на библиотечната седмица, бих могла убедено да посоча една име - Снежана Янева. Като отдавам заслуженото на екипната работа и усилията на /вероятно/ десетките колеги, съмишленици и партньорски институции на г-жа Янева и ръководената от нея асоциация, подчертавам, че във всеки детайл по организацията и провеждането можеше да бъде забелязано нейното високо професионално ниво и личното отношение на просветената личност. Тези мои впечатления, които несъмнено биха подкрепили множеството запознати с перфекционизма и всеотдайността на г-жа Янева, се потвърждаваха в продължение на годините и на многобройните инициативи, които сме коментирали с нея като председател на авторитетната организация. 

Споделям споменът от откриването на Деветата национална библиотечна седмица като непосредствен свидетел, а и позовавайки се на моята предварителна комуникация г-жа Янева, свързана с подготовката на събитието, сценария по провеждане и поемането на патронаж от страна на вицепрезидента на Републиката г-жа Маргарита Попова (заемала поста през 2012- 2017 г.). Проявата премина под наслова "Библиотеките откриват нови хоризонти" и като застъпническа кампания целеше да ангажира вниманието на властите и обществеността към възможностите на библиотеките да играят основна роля в насърчаването на четенето, подкрепата на образованието, обучението и ученето през целия живот, свободното предоставяне на информация и развитието на гражданското общество. 

Участвах в официалното откриване в качеството на съветник по култура и духовно развитие на президента на Републиката. Специален гост на откриването беше вицепрезидентът Маргарита Попова, която енергично от високата държавническа позиция оказваше неизменна подкрепа на културно-образователни институции и организации, сред които Българската библиотечно-информационна асоциация.  

Специален гост на откриването на Деветата национална библиотечна седмица и на кампанията беше и принцесата на Кралство Нидерландия - Лаурентин. Тя е основател и почетен председател на фондацията "Четмо и писмо" в Холандия, която работи за превенция и намаляване на неграмотността. Почетен председател е на Холандската асоциация на публичните библиотеки.

Наред с успеха на цялостния професионален замисъл и организацията на откриващото събитие и последвалата го поредица от инициативи, г-жа Снежана Янева демонстрира умение да привлече като съмишленици и застъпници авторитетни лидери и институции от национален и международен мащаб, които искрено споделят светоусещането и посланията за образованието и знанието като незаменими ценности и капитал на човечеството. Така по естествен път беше провокиран и интересът на медиите, които обстойно информираха значителна аудитория за важността на събитието и за каузите, зад които участниците застават. Всички знаем колко е важно до повече хора да достигат и такива новини и послания, които не създават и не насърчават скандалното, персонализирано атрактивното и черно-бялото повърхностно разбиране за света. Но резултатите показват, че стойностната информация изисква повече познания, повече усилия и посветеност. Изисква отдадени личности.  

Връщам с година назад спомените, за да отбележа още една знакова инициатива на ББИА и г-жа Снежана Янева. Вицепрезидентът Маргарита Попова, по покана на асоциацията и съвместно с нейния председател, публично обявиха началото на инициативата „Посланици на библиотеките” през 2013 г., при откриването на осмото издание на Националната библиотечна седмица. Вицепрезидентът Попова беше първият удостоен с отличието „Посланик на библиотеките”. С гордост ме изпълва фактът, че поради активното ни сътрудничество ББИА още същата година отличи и мен с това признание. Пред медиите, които широко отразиха събитието, г-жа Попова подчерта:"Една държава е толкова по-силна, по-стабилна и вещо управлявана, колкото повече хора, привързани към знанието и към интелектуалната работа, има по върховете на институциите" . И призова повече държавници, общественици и интелектуалци от цялата страна да станат убедени посланици на библиотечното дело.

За професионалната отдаденост и класа на г-жа Янева, разбира се, съществуват многобройни свидетелства и спомени на нейни колеги. Убедена съм, че всеки от тях би искал да продължи светлия спомен и с разкази за личността й, и с посветеност в отстояваните от нея образователни и културни, общественополезни каузи. За мен е важно да подчертая и впечатленията, които личният контакт с г-жа Янева - извън протоколните обстоятелства около тържествените събития и обсъждането на специфичните професионални теми - остави като спомен.  С дълбока тъга от ранната й загуба и с удовлетворение от възможността да се познаваме лично, ще опиша Снежана Янева като високоерудиран, толерантен и добронамерен човек. Всеотдайна в трудната работа по облагородяване на духа - дело неблагодарно и непридружено от почести и постове в днешния свят, но изграждащо всичко онова, което не се постига с материални средства, нито с непомерени амбиции или протежиране - доброто име и светлата му памет. Примерът на г-жа Снежана Янева и хората с духовна мисия проправя брод през безпросветността и всичките й арогантни черти, за да отведе до идеали и светоусещане, от чиято светлина човечеството никога не би се отказало, докато има знание за тях. И докато има духовни застъпници и лидери.