Награди в памет на Снежана Янева

There is no translation available.

Уважаеми колеги, съмишленици, съратници
и приятели на Снежана Янева,
Днес, на 8 март, рождения ден на тази забележителна българка, Мемориалният фонд на нейноиме изказва благодарност на всички, които се включиха в отбелязването на 70 годишнината и. Много библиотеки и библиотекари със събития и дейностиприпомниха приноса на Снежана за модернизацията и демократизацията на българските библиотеки и показаха че са достойни продължители на делото и. Има и такива, които са все още във фазата на добрите идеи и намерения, въпреки че през годините Снежана на дело и навреме им е помагала.Надяваме се и техните планове да бъдат осъществени. Снежана Янева беше човек на делото и Комисията по наградите оценяваше само делата в нейна памет за да определи следните награди:

  1. Награда за регионална библиотека – РНБ „П.Р.Славейков“ Велико Търново
  2. Награда за общинска библиотека – Градска библиотека „П.Пенев“ Димитровград
  3. Награда за читалищна библиотека –библиотеката при НЧ „Христо Ботев“ -1928 г. село Столетово, Община Карлово
  4. Награда за чуждоезиков център – Американският корнер в Пловдивската народна библиотека


С почетни грамоти са отличени:
• Регионалните библиотеки в Хасково, Търговище, Силистра и Добрич
• Градската библиотека в Асеновград
• Американският корнер в Столична библиотека
Мемориалният фонд „Снежана Янева“ продължава да поддържа стипендия за докторантура в УниБит и стипендия за магистратура в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“
Благодарим на академичната библиотечна общност за делата в памет на Снежана Янева, като Комисията отличава с
Почетна грамота
Професор дн Таня Тодорова от УниБИТ за ежегодния Академичен час в памет на Снежана Янева и
• Доцент д-р Никола Казански от библиотеката на БАН за публикациите му в памет на Снежана Янева и сценарий за видео филм за нейното дело


Nagrada2022 SnIanevaMF3Nagrada2022 SnIanevaMF1

                                                                                                                

Nagrada2022 SnIanevaMF2

Nagrada2022 SnIanevaMF4