Консултативен съвет „В памет на Снежана Янева“

There is no translation available.

По случай 70-годишнината от рождението на Снежана Янева, Мемориалният фонд за нея създава Консултативен съвет с учстието на съратници, колеги,  приятели и продължители на делото на Снежана, които помагат, консултират и предават опита си на млади библиотекари. Съветът е с променящ се състав според нуждите на българските библиотеки. В първоначалния състав каним за участие всички библиотечни дейци, които през годините са били на специализации в Европейския съюз, САЩ и други страни по света и са усвоили и приложили световния опит и практики за модернизирането и демократизирането на българските библиотеки, основна кауза в мисията и дейността на Снежана Янева.

Консултативният Съвет „В памет на Снежана Янева“ ще започне работата си със следните основни функции:

  • Членовете му ще се отзовават на молби от български библиотеки и библиотечни дейци, за да консултират и да предават опита си за съчетаване на най-добрите световни практики с българските традиции в работата на библиотеките.
  • Членовете му могат да бъдат канени и като лектори, за да предават опита си на по-младите колеги, чиито знания и талант ще определят бъдещето на библиотечното дело в България.
  • Мемориален фонд „Снежана Янева“ ще създаде възможности всеки член на съвета да сподели в Мемориалния сайт как специализацията му в чужбина е помогнала в личната му кариера и/или за развитието на библиотеката, в която е работил.
  • С благодарност ще приемем членовете му да консултират и да съдействат на Мемориален фонд „Снежана Янева“ в неговата дейност.
  • Предлагаме консултациите да бъдат безплатни, така както Снежана Янева работи за българските библиотеки на обществени начала повече от 30 години, а се бореше за заплащането и престижа на библиотекарите, отличаването им с награди и представянето им в международни организации.

Преседател: Особена признателност дължим на доц. д-р Калина Иванова,

                      Директор на РНБ „П.Р.Славейков“ във Велико Търново, член на

                      Управителния Съвет на ББИА, която прие да ръководи съвета и

                      според нуждите ще подбере свой екип от доброволни сътрудници

            

В раздела „Дела на почит“ е публикуван списъка на около 60 души, които са придобили световен опит по библиотечно дело. Ако сме ви пропуснали в списъка молим пишете ни, за да поравим грешката. Ако не искате да консултирате библиотеките и младите библиотекари също ни пишете. Но разговорите които успяхме да проведем ни убедиха, че дори да сте използвали специализацията си за кариерно развитие в друга област, Вашият опит пак би бил полезен и търсен. Такива хора обаче са единици. Болшинството продължават да упражняват библиотечната професия или вече са пенсионери с богат опит, който не бива да губим. Ако не сте в състояние да консултирате, молим поне да споделите писмено или във видео опита си на Мемориалния сайт на Снежана Янева.