...

Дела на почит

Събития по повод 70-годишнината на Снежана Янева в с. Столетово

Previous Next

Във връзка с отбелязването на 70-годишнината от рождението на Снежана Янева през март 2022 г., библиотеката при НЧ “Христо Ботев - 1928 г.” с. Столетово, общ. Карлово планира да организира  и проведе следните активности под знака на бележитата годишнина:

  • Поетична вечер с вино и стихове в памет на Снежана Янева - гост-автор на събитието ще бъде Богдана Калъчева, която през 2021 г. издаде своята дебютна книга със стихове “Първата”. В програмата ще включим представяне на презентация за живота и делото на Снежана Янева, специално подготвена от екипа на библиотеката.
  • В чест на бележитата годишнина, детският кът на читалищната библиотека ще бъде именуван на името на Снежана Янева. Новото пространство, което бе открито през есента на 2019 г., предлага свободен достъп до интернет и общо 4 компютърни конфигурации за нуждите на потребителите на библиотеката. Детски библиотечен кът “Снежана Янева” помещава целия детски фонд на библиотеката и предлага възможност за провеждането на различни активности с деца - литературни четения, настолни и компютърни игри, място за споделяне и културни прояви за децата.
  • Ще разпространим и книгоразделители с QR код, който ще отвежда към сайта на читалището, където ще бъде публикувана и видео презентация за живота и делото на Снежана Янева, нейният принос за иновациите в библиотечното дело. По този начин, освен че ще рекламираме дейността на детския кът към библиотеката, ще популяризираме и името на Снежана Янева сред местната общност и гостите на библиотеката. 

Материали, разработени във връзка с реализацията на настоящата програма: 

 children library label1024 1 faceback

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Видео презентация за живота и делото на Снежана Янева ще бъде достъпна на по-късен етап.