...

Дела на почит

Американски център на Столична библиотека

70-годишнина от рождението на Снежана Янева.

Прилагането на американския, европейския и световния библиотечен опит у нас и съчетаването му с най-добрите български традиции беше една от многото каузи, за които Снежана Янева работи неуморно до края на живота си и като Директор на Информационния ресурсен център (ИРЦ) при Посолството на САЩ в София, и като Председател на Българската библиотечна асоциация и на Настоятелството на Фондация Глобални библиотеки България.

Във връзка със 70-годишнинта от рождението й Американският център в Столична библиотека предлага онлайн изложба, проследяваща моменти в българо-американското библиотечно сътрудничество, на което Снежана Янева беше вдъхновител. Изложбата е създадена през 2012 г. във връзка с 10-годишнината от програмата "Информационен мениджмънт и библиотечни науки", осъществена от Американското посолство в България чрез Държавния департамент на САЩ и неговата Програма за международни посетители. Изложбата е изработена от библиотеката в гр. Добрич и се съхранява в Американския център в София. Тя съдържа ценна информация за програмите за американско-български библиотечен обмен и е на разположение за ползване по всяко време от всеки, който проявява интерес към темата. В рамките на програмата "Информационен мениджмънт и библиотечни науки" през месец юли 2002 г. осем библиотекари от български обществени библиотеки осъществяват информационно пътуване в САЩ. Това са: Елена Коева-Юрченко - директор на Библиотека "Дора Габе" - Добрич, Емилия Милкова - директор на РБ "Пенчо Славейков" - Варна, Калина Иванова - заместник-директор на РБ "П. Р. Славейков" - Велико Търново, Радка Калчева - завеждащ-отдел "Автоматизация" на РБ "П. Славейков" - Варна, Нели Стоилова - главен библиотекар на отдел "Обслужване на децата" на Библиотека "П. Павлович" - Силистра, Диана Велкова - библиотекар в Читалня "Американистика" на Столична библиотека, Светлана Георгиева - библиотекар в отдел "Информационна дейност" на Библиотека "З. Княжески" - Стара Загора и Росица Попаркова - главен библиотекар на Читалищна библиотека гр. Гоце Делчев. Основна заслуга за реализацията на Програма "Информационен мениджмънт и библиотечни науки" имат Аташето по култура на Американското посолство - г-н Рафи Балиан и Директорът на Американския център за информационни ресурси в София - г-жа Снежана Янева. Програмата поставя началото на едно изключително ползотворно за българските библиотеки сътрудничество, определило развитието им през последвалите години. 

Като ръководител на библиотечното дело в България Снежана Янева работи неуморно за подкрепата на иновативни библиотечни идеи и проекти от институциите на всички нива. Нейната експертиза и опит за привличане на такава подкрепа се прилагат и днес от колеги и последователи на делото й. Американският център на Столична библиотека инициира провеждането на кръгла маса по темата за подкрепа на библиотечните иновации, която ще се проведе на 13 май 2022 г. и ще бъде посветена на 70-годишнината от рождението на Снежана Янева. Партньор на Столична библиотека в организирането и провеждането на дискусията е Фондация "Глобални библиотеки България". Делото на Снежана продължава!

ЛИНК към изложбата на уебсайта на Американския център.

ЛИНК към видео публикация на Фейсбук страницата на Американския център.