...

Дела на почит

70 - годишнина от рождението на Снежана Янева. ХХХI Национална конференция на ББИА.

ББИА ОТБЕЛЯЗВА ГОДИШНИНАТА НА СВОЯТА ХХХI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Българската библиотечно-информационна асоциация стана съорганизатор за честването на 70-годишнината и на своята Национална конференция проведена на 14 и 15 октомври 2021 година в Бургас организира Възпоменателна среща за Снежана Янева в навечерието на Празника на народните будители.

Колеги и приятели говориха че делото и мисията на Снежана днес и в бъдеще намират продължители не само сред тези, които са имали възможност да работят лично с нея, но и в библиотеките в страната, където тя е променила разбирането за ролятана съвременната българска библиотека, която да съчетава традициите на българската книжовност с технологии, иновации и най-добрите образци на световната практика. За това говориха нейни колеги чиито специализации в чужбина тя лично е организирала или ръководила.
Председателката на ББИА доц. д-р Анета Дончева разказа за специализацията си в САЩ и за човека Снежана Янева с нейната грижовност към колегите специализанти, за професионалиста Снежана Янева, която може да води спорове за да се намерят най-добрите решения, но винаги остава с най-добри чувства към колегите си. Като дългогодишен ръководител на ББИА и Фондация Глобални Библиотеки Снежа умееше да обединява хората около значими каузи.
Доц. д-р Калина Иванова, директор на РНБ във Велико Търново, член на УС на ББИА и зам. директорът д-р Иван Александров посочиха че техните специализации в Европа и в САЩ както и специализациите на други колеги от библиотеката са определили професионалното им израстване и съвременните методи на управление и внедряване на технологии в работата им. Благодарение на Снежа библиотеката има и много приятели в чужбина с които обменя опит.
Членът на УС на ББИА и директор на Народната библиотека в Пловдив Димитър Минев говори за съпричастността на Снежана към нуждите на библиотеката чрез построяването на Американски център с книги и техника дарени от САЩ. Този център сега е място за събития и виртуални срещи които привличат младите хора и нови читатели.
Особено вълнуващи бяха думите на Надежда Груева, директор на РБ в Стара Загора и член на УС на ББИА, която сподели че завръщайки се от специализация в САЩ е почувствала, че може да направи и това, което до скоро е считала за невъзможно. С такова самочувствие и работа, от директор на читалищна библиотака в града тя скоро след това поела отговорностите за Регионалната библиотека в Стара Загора и години е работила като неин директор съвместно със Снежа.
За умението на Снежа да създава настроение, да се шегува, да работи не само с ум, но и със сърце свидетелсваха разказаните весели случки които някои си пропомниха.
Още много библиотечни специалисти си спомниха за добротвореца и ерудита Снежана Янева, за грижата и не само за библиотеките, но най-вече за хората които работят в тях и за тези, които прекрачват прага им като потребители на библиотечни услуги. Говориха, че Снежа не се е спирала пред трудностите и в най-кризисните периоди за българските библиотеки е намирала финасиране и други ресурсиза да продължат дейността си. Нейните практики помагат и в днешните условия на пандемия и ще вдъхновяват младите попълнения в професията, затова има смисъл тези практики да се споделят и описват в спомените им на Мемориалната страница.
Д-р Емилия Янева, основател на Мемориален фонд „Снежана Янева“ благодари, че Мемориалната страница за Снежа в Интернет повече от година се пише от нейните колеги и приятели у нас и по света. Фондът ще съществува докато библиотечната гилдия в България има нужда да знае и помни делото на големия български патриот Снежана Янева. Всички нейни успешни усилия бяха в полза на българската култура и книжовност без да поиска или получи нещо за себе си в замяна. Напротив, тя проправяше път за другите, грижеше се усилията им да бъдат признати и възнаградени.