...

Дела на почит

Изложба „Традиции, иновации, лидерство с ум и сърце“ за делото на Снежана Янева (1952-2019)

Изложбата е изработена от Регионалната народна библиотеката във Велико Търново, която отбелязва 100 годишнината си на книжовен център в културната и духовна столица на България.

Тя бе показана най-напред в град Добрич в израз на признателност за ролята на РБ „ Дора Габе“, на д-р Елена Коева-Юрченко, съратник на Снежана Янева и на многобройните колеги библиотекари в града и региона, допринесли за модернизацията на библиотеките. Експозицията бе открита на 3 май в Библиотечно-информационния комплекс на Висшето училище по мениджмент, в присъствието на библиотекари от всички поколения и на студенти. Към нея проявиха интерес и бежанци от Украйна, които изучават български език и българското книжовно дело. Две пана, разказващи за традициите и иновациите на РБ „Дора Габе“ допълниха изложбата с постиженията на библиотечното дело в региона.  Директорът на РБ „Дора Габе“ Теодора Денкова разказа че делото на Снежана Янева вдъхновява работата на библиотеката и днес. С вълнуващи думи и спомени към присъстващите се обърна и д-р Елена Коева Юрченко, Директор на Библиотечно-информационния комплекс на ВУМ. Тя подчерта как добри идеи са били подкрепени от цялата гилдия и бързо са били претвопретворени в реални дела, които и до сега определят иновацията в библиотеките. 

Вместо слова от откриването на изложбата получихме снимки, които са не по-малко красноречиви от думите и които споделяме тук. 

20230503 145322

20230503 145701

20230503 150610

20230503 151819

20230503 151852

20230503 152106

20230503 152926