СТИПЕНДИИ НА ИМЕТО НА СНЕЖАНА ЯНЕВА

Поздравяваме носителя на стипендия „Снежана Янева“ за магистратура Кристина Димитрова за завършването в срок и с отличен успех. Изразяваме дълбока и сърдечна благодарнсот за нейната изключително плодотворната безвъзмездна работа за Мемориалния фонд.

През есента на тази година предстои определянето на следващия носител на стипендията от Комисия на университетски преподаватели в магистърски програми по Библиотечни науки и директори на библиотеки. Условията и критериите за кандидатстване ще бъдат оповестени от комисията на 8-ми март, когато ще отбележим годишнината от рождението на Снежана Янева.

Нова стипендия за докторантура на нейно име ще бъде дадена след завършването на сегашния носител Валентина Терзиева, директорка на библиотеката в Димитроврад.