За празника на град Силистра в Регионалната библиотека беше открита изложбата за Снежана Янева, приятел на библиотеката и на града.

sneja news rb silistra

В Регионална библиотека „Партений Павлович” за 10 февруари беше открита изложба, посветена на паметта на Снежана Янева. Фотоси и документи представят моменти от живота и дейността на Снежана Янева. Тя е вдъхновител и поддръжник на библиотечното дело в България, в продължение на 3 десетилетия безвъзмездно работи за модернизацията и превръщането на българските библиотеки в средища на информация и центрове в живота на общностите. Галина Раева, директор на библиотеката, откри изложбата и отбеляза, че чрез съдействието и помощта на г-жа Янева, силистренската библиотека е реализирала успешно много идеи и проекти – сред тях са инициативата „Направи зелена твоята библиотека”, American shelf - обособен кът с колекция от справочници и книги за САЩ. Благодарение на нейната инициативност стартира програма „Глобални библиотеки – България” за технологично оборудване на библиотеките в цялата страна. Не само Регионална библиотека – Силистра, а и в много читалищни библиотеки в областта бяха оборудвани с компютри и модернизирани. Сред десетките български библиотекари, които чрез съдействието на Снежана Янева участваха в специализации в САЩ, е и главният библиотекар в РБ ”П. Павлович” Красимира Няголова, която сподели впечатления от съвместната работа със Снежана Янева.

Екипът на Регионална библиотека „Партений Павлович” благодари на проф. д-р Емилия Янева за предоставената възможност силистренската общественост да се запознае с изложбата!

 

silistra news

silistra 2 newssilistra 3 newssilistra 4 newssilistra 5 newssilistra 6 news