Интервю за Американския корнер в РНБ Пловдив

There is no translation available.

Въпроси към Михаил Свирачев, библиотекар в Американския корнер при РНБ „Иван Вазов“ Пловдив

Уважаеми г-н Свирачев,

Във връзка с честването на 70 годишнината от рождението на Снежана Янева, вашият чуждоезиков център е отличен с награда на Мемориалния фонд. Моля да отговорите на следните въпроси за публикация на Мемориалния сайт „Снежана Янева“.

          1. МФ „Снежана Янева“: Как Американският корнер в Пловдив продължава делото на Снежана Янева, като допринася точна и актуална информация за образованието, културата на САЩ и опита на библиотеките там да бъде достъпна за гражданите?

Михаил Свирачев: Ние се стремим да продължим делото на Снежана Янева като осигуряваме точна и актуална информация за образованието в САЩ чрез ресурсите, с които разполагаме, а също и чрез организирането и провеждането на културни и образователни събития като изложби, конкурси, лекции, уебинари, обучителни семинари, срещи, съветване на желаещите да продължат образованието си в САЩ чрез наличните ресурси, уъркшопове и др., предлагане за ползване на художествена и образователна литература и списания, както и на базата данни eLIbraryUSA

          2. МФ „Снежана Янева“: С какви други инициативи в памет на Снежана продължавате работа на Вашия център, чието фактическото създаване и организиране е плод на усилията на г-жа Янева?

Михаил Свирачев: Много са инициативите ни в памет на г-жа Янева - обучителни семинари с роботи и 3D принтер, онлайн лекции и презентации, изложби, творчески работилници и др. Тази година, във връзка с Европейската инициатива All Digital Week, American Corner Plovdiv към Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив / "Ivan Vazov" National Library/проведе 40 обучителни семинара с робота BeeBop в различни училища, читалища и библиотеки в Рогош, Караджово, Катуница, Чешнегирово, Калековец, Поповица, Карлово, Марково, Първенец, Цалапица, Кадиево, Белащица и Пловдив. В обученията взеха участие близо 800 ученици. Роботът бе посрещнат с огромен възторг и вълнение и показа на любознателните ученици как да направят своите първи стъпки в програмирането по един забавен, интересен и интуитивен начин, разкривайки възможностите за въвеждане на технологичните новости в библиотечна и училищна среда.

          3. МФ „Снежана Янева“: Как Вашата специализация в чужбина допринесе за професионалното Ви развитие и за добрата работа на чуждоезиковия център в който работите?

Михаил Свирачев: Специализацията в чужбина обогати познанията ми за ръководене на центъра, организиране на събития и използването на подходящи ресурси. Имах възможността да се запозная с колеги от различни страни, да обменим опит и добри практики.

          4. МФ „Снежана Янева“: Как ще използвате наградата?

Михаил Свирачев: Ще закупим специализиран софтуеър, който ще улесни заемането на литература от потребителите. Снежана Янева винаги ни насърчаваше да бъдем полезни на хора от всички възрасти и да използваме най-новите постижения на технологиите, за да стигнем до нашите читатели по начин, който е най-удобен и полезен за тях.

          5. МФ „Снежана Янева“: Как в бъдеще ще отбелязвате годишнината от рождението на Снежана Янева?

Михаил Свирачев: Чрез различени инициативи като изложба, честване, лекции, уъркшопи и творчески работилиници, обучителни семинари и др.