...

Дела на почит

Университет по библиотекознание и информационни технологии -УниБИТ

Университет по библиотекознание и информационни технологии -УниБИТ

Събития, посветени на Снежана Янева

Конференция в памет на Снежана Янева

Финалната конференция на проект НАВИГЕЙТ - "Информационна грамотност: подходи за обучение чрез игри за избягване на недостоверно съдържание" ще бъде и в памет на госпожа Снежана Янева, която допринесе изключително много за внедряването на информационните технологии. Събитието ще се проведе на 10 и 11 декември 2020 във виртуална среда.

Повече...

Официален сайт на УниБИТ: www.unibit.bg