...

Дела на почит

Звезда на името на Снежана

Звезда на името на Снежана

На 10 декември 2020 година приятели на Снежа по света нарекоха на нейно име звезда в съзвездието "Орион", едно от най-ярките и красиви съзвездия, което се вижда от целия свят. Посвещението им ще бъде изпратено в Космоса от борда на космически кораб.

То гласи: "You were a shining star in life, now your spirit will guide us from a star named after you" (Ти беше сияйна звезда в живота, сега духът ти ще ни води от звезда, наречена на теб..)

MNBWRZAM3L 1