...

Дела на почит

Регионална библиотека "Проф. Беню Цонев" - Ловеч отбелязва рождението на Снежана Янева.

Съобщение от Албена Йончева, връзки с обществеността. 

"Регионална библиотека "Проф. Беню Цонев" - Ловеч също се включи в отбелязване рождението на Снежана Янева. В профила ни във Фейсбук, пуснахме информация, на български и на английски език, за честването на рождената дата на Снежана, която беше еталон за всички нас със силно развитото си чувство за честност, справедливост, със своята енергичност и професионално достойнство. Поставихме и връзка към уебстраницата на Мемориален фонд Снежана Янева."

 

lovech 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линк към публикацията:

https://www.facebook.com/liblovech

Текст на публикацията:

На 8 март, Международния ден на жената е родена Снежана Янева, вдъхновител, инициатор и поддръжник на библиотечното дело в страната, безвъзмездно работила за създаването и развитието на Българската библиотечна асоциация и Фондация „Глобални библиотеки в България“, преди това Проект„Глобални Библиотеки“, уважаван директор на Информационния център в Посолството на САЩ в България, посветила целия си живот на каузата на библиотеките и обществената им роля.
Повече от 30 години г-жа Янева беше радетел за модернизацията на библиотеките и развитие на библиотечното дело като опора на демократичните промени в България. Тя работеше неуморно, отдавайки цялото си свободно време за осъществяване на тази родолюбива мисия. Както и други светли личности в българската история и култура, тя постави безвъзмездно в полза на българския народ своите широки познания, лидерските си способности, прозорливостта си за новостите и умението си ясно да вижда в настоящето и бъдещето ролята на библиотеките в живота на всеки българин.
Тя допринесе със своите контакти за участието на българската колегия в комитетите на ИФЛА и Управителния съвет на ЕБЛИДА. Благодарение на нейните усилия ББИА повиши своя авторитет в международен план и създаде трайни контакти с ALA, асоциацията LIBER, Националната комисия за ЮНЕСКО и много други. По нейна инициати¬ва София беше домакин на заседанието на УС на ЕБЛИДА през февруари 2018 г. На това заседание беше приета съвместна декларация на УС на ЕБЛИДА и ББИА във връзка с проекта на Директива на ЕС за авторските права в единния дигитален пазар, станала известна като Софийската декларация.
Снежана беше еталон за всички нас със силно развитото си чувство за честност, справедливост, със своята енергичност и професионално достойнство. Тя никога не направи компромис със съвестта си и с професионалните стандарти в нашата работа. Като председател на ББИА защитаваше авторитета на професията и библиотеките, бореше се за признанието, което библиотекарите не винаги получават. По нейна инициатива бяха направени множество предложения за награждаване на водещи библиотеки и отличаване на най-добрите библиотечни специалисти с наградата „Христо Г. Данов“ и отличията на Министерството на културата.
Тя посвети много усилия на застъпничеството и взаимодействието със законодателната и изпълнителната власт за подобряване на националните политики за библиотеките, усъвършенстване на нормативната база и механизмите за финансирането им. Нейната вяра в значимостта на библиотеките се основаваше на широки познания за историческата им роля в световната култура и в българската история и задълбочено изследване на новите функции и нуждата от библиотеките в нашия дигитален свят. Именно тази вяра я водеше неотменно в целенасочената ѝ дейност в полза на библиотеките и библиотечната професия!