...

Дела на почит

Издание на ББИА посветено на Снежана Янева

Издание на ББИА посветено на Снежана Янева

Излезе от печат сборник от докладите на XXX-та Национална конференция на Българската Библиотечна и Информационна Асоциация, посетено на паметта и делото на Снежана Янева, която в продължение на 30 години търсеше и намираше практически решения за прилагането на най-новите технологии в българските библиотеки. Годишната научна конференция под надслов "Библиотеките в Дигиталната Епоха" се проведе на 15 и 16 октомври 2020 година в София.

СЪДЪРЖАНИЕ
Библиотеките в подкрепа на образованието и научните изследвания
Силвия Найденова. Първото научно списание в България на 150 години ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................5
Ваня Грашкина, Йордан Илиев. Българският портал за отворена наука ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................8
Кирил Симов, Димитър Минев. Инфраструктурният проект КЛаДА-БГ – мрежа от свързани отворени знания и приложения в библиотеките ..................................................................................................................................................17
Аделина Бързачка. Специалната колекция на библиотека „Паница“ и мястото ѝ в академичната общност ............................................................................................................................................................................................................................22
Петя Георгиева. Цифров научен архив на Аграрен университет – Пловдив ............................................................................................................................................................................................................................................................................................29
Дарина Илиева, Габриела Вапцарова. Личният архив на проф. Петър Миятев – източник за нови научни изследвания .................................................................................................................................................................................................36
Радина Дамянова. Авторското право върху онлайн изображения – опитът на библиотека „Паница“в изграждането на образователни колекции .........................................................................................................................................40
Надежда Дякова, Десислава Орлова, Борислава Маноилова. За мечтите и пътя към тяхното реализиране (Академичната библиотека на НАТФИЗ като част от този път)...........................................................................................46
Автоматизация, дигитализация и интеграция на ресурсите в библиотеките
Мария Бранкова. Дигитализацията на нотни издания – предизвикателство или необходимост ......................................................................................................................................................................................................................................................51
Иван Крачанов. Трансформация на дигиталните колекции в Народна библиотека „Иван Вазов “ – Пловдив .........................................................................................................................................................................................................................54
Калоян Здравков. Дигитална културна съкровищница „Север +“ – история с продължение .............................................................................................................................................................................................................................................................59
Кирилка Страшникова. Библиотека – наследство – бъдеще ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................64
Явор Василев. Дигитална колекция „Краезнание“ на Регионална библиотека „Димитър Талев“ – Благоевград – история, настояще, бъдеще ........................................................................................................................................................67
Дея Аргирова. Дигиталната звукова колекция на библиотека „Паница“ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................71
Ренета Константинова, Валерия Йорданова. Общуването с културното наследство – право на всеки (Иновативни практики в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе)..................................................................74
Десислава Иванова. Въвеждане на радиочестотна идентификация в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – Видин ........................................................................................................................................................................................79
Гергана Атанасова. Дигиталната колекция от студентски публикации на Библиотека „Паница“ – Американски университет в България ..............................................................................................................................................................84
Теодора Пейчева-Дянкова. Интегрираната библиотечна система Koha и внедряването ѝ в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ ...............................................................................................................................................................89
Васил Загоров. Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801 – 1878) – пътят на една е-библиография ..............................................................................................................................................................................................................95
Николай Поппетров. След дигиталната еуфория – интегриране на дигиталните ресурси ...................................................................................................................................................................................................................................................................98
Предизвикателствата на дигиталното общество – изграждане на нови компетентности на библиотечните специалисти и на потребителите
Спаска Тарандова, Анета Дончева. Цифровата трансформация и библиотекарите: анализ на нуждите от нови знания и умения на пазара на труда в библиотечната сфера по проект БИБЛИО ................ ....................102
Ангелина Ставрева. Съвременни изисквания към библиотечните специалисти и възможности за повишаване на квалификацията ........................................................................................................................................................... ..........106
Жечка Кираджиева. Споделено за детското четене… от „Съкровищница на идеи“ ..................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........109
Ирена Русанова, Валентина Караджова. Библиотечни пространства. Физическото и виртуалното измерение на библиотеката ................................................................................................................................................................... ............112
Савина Цонева, Йолина Христова. Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ като място за учене през целия живот ...........................................................................................................................................................................................117
Албена Йончева. Важният си ти! – изграждане на тийн компетенции в библиотеката .........................................................................................................................................................................................................................................................................121
Библиотеките по време на пандемия и кризисни ситуации
Елица Лозанова-Белчева. Инфодемия по време на пандемия: библиотеките – ключов фактор в борбата с дезинформацията .....................................................................................................................................................................................125
Милена Добрева. Преосмисляне на ролята на библиотеките като „трето място“ след пандемията от COVID-19 .....................................................................................................................................................................................................................131
Гълъбина Желязкова. Разговор за книги в Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив по време на пандемия .................................................................................................................................................................................................................139
Силвия Павлова. Да останем свързани: библиотека и читатели във време на пандемия ....................................................................................................................................................................................................................................................................141
Галина Раева. Библиотечни делници и празници в условията на коронавирус в Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра ........................................................................................................................................................144
Нина Йовкова. Домът на книгите – жалон за надеждно място в криза (Как материалното неравенство между библиотеките изпъкна още по-отчетливо в пандемията)..............................................................................................147
Таня Пилева. Дейността на училищните библиотеки в област Пловдив в условията на дистанционно обучение ..................................................................................................................................................................................................................150