...

Дела на почит

Академичен час с участието на новото поколение библиотекари

Сърдечно благодарим на проф. дн Таня Тодорова, че показва за кого делото и опита на Снежана Янева имат най-голямо значение и вдъхновение.
На 12 март 2022 година под ръководството на проф. дн Таня Тодорова се проведе традиционния годишен Академичен час в УниБИТ със студентите от Магистърската програма, която подготвя млади библиотекари. Беше показан видео филм за живота и делото на Снежана Янева, Проф. Тодорова акцентира на професионалните качества и на приноса на Снежана за развитие на българското библиотечно дело, а Спаска Тарандова, изпълнителен директор на Фондация Глобални библиотеки - България, разказа за изключителните лидерските способности на Снежана Янева и че без нея нито проектът Глобални библиотеки, нито фондацията биха съществували днес.

akademichen chas 2022

Предлагаме извадка от реакциите на студентите, които са утрешните библиотекари и книжовници на България.