...

Дела на почит

Честване на делото на Снежана Янева - виден деятел на българската култура и книжовност

Регионална библиотека ‚Христо Смирненски“ в град Хасково чества делото на Снежана Янева, председател на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) и настоятелството на фондация „Глобални библиотеки България“ на нейния рожден ден 8-ми март. 

Преди пет години един от най-значимите ръководители на българското библиотечно дело, Снежана Янева, родом от Димитровград, извървя земния си път, но нейното дело продължава да вдъхновява, да учи и да обединява усилията на библиотекари и български книжовници за демократизиране и модернизиране на библиотеките, за издигане на престижа им у нас и по света.

На тържеството бяха отправени поздравителни адреси от Мария Габриел, Зам. министър председател и Министър на външните работи, от Амелия Гешева и Виктор Стянов, зам. министъри на културата на България, от Тонка Койчева, бивш директор на РБ Хасково,  с които Снежана Янева е работила. В програмата на честването беше включен кратък филм за живота и делото на Снежана Янева и спомени на колеги, съратници и приятели.

Снежана Янева остана в сърцата на много хора като общественик работил в полза на България изцяло на обществени начала. Тя познаваше библиотекарите и в най-малките читалищни библиотеки и беше в постоянен диалог с колегите си за решаване на проблемите им, оборудване с компютри и достъп на млади и стари до Интернет в библиотеките още през първото десетилетие на века. Те я наричат „апостол на библиотечното дело“ и „бяла лястовица“ за иновативното и мислене и дейност, за скромността и добротата и, заради високия професионализъм и етика, заради приноса за българската книжовност повече от 30 години.

От 8 март 2023 година до сега пътуваща изложба за нейното дело  „Традиции, иновации, лидерство с ум и сърце“ изработена от РБ Велико Търново  беше показана в цялата страната и получи топъл прием от българската общественост. Изложбата  разказва за многбройните инициативи на Снежана Янева, които днес са неотделима част от българската култура. 

Фондацията на нейно име обяви наградите за библиотеки, достойни продължители на  делото на Снежана Янева, които присъжда на 8-ми март. Тази година това са Регионалните библиотеки в Ловеч и Пазарджик.

 

IMG 0181 scaled 2IMG 0182 scaled

IMG 0183 scaledIMG 0184 scaledIMG 0185 scaledIMG 0186 scaled e1709907081922IMG 0188 scaledIMG 0189 scaled

IMG 0191 scaledIMG 0194 scaledIMG 0195 scaledIMG 0196 scaledIMG 0197 scaledIMG 0201 scaledIMG 0204 scaledIMG 0207 scaledIMG 0208 scaledIMG 0210 scaledIMG 0212 scaledIMG 0215 scaledIMG 0218 scaled