...

Дела на почит

Традиции, иновации, лидерство с ум и сърце

от доц. д-р Калина Иванова

Директор на Регионална библиотека „П. Р. Славейков” във Велико Търново, България

 

Под мотото „Традиции, иновации, лидерство с ум и сърце”, в нашата 100-годишна Регионална библиотека в древната столица на България град Велико Търново, бяха организирани кръгла маса и изложба, посветени на Снежана (Снежа) Янева и делото на живота и. Изминаха почти 4 години, откакто преждевременната кончина на Снежа прекъсна нейната вдъхновена доброволческа работа като двигател на модернизацията и демократизацията на българските библиотеки през последните три десетилетия, като Председател на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) и Председател на Фондация „Глобални библиотеки – България“. Но нейният принос, идеи, оптимизъм и отдаденост на демократичната трансформация библиотеките продължават да влияят върху развитието на българските библиотеки и библиотекари от всички поколения. Научените уроци и опит се използват, докато преминаваме от пандемията към предизвикателствата за библиотеките след пандемията. 

Кръглата маса включваше библиотекари и учени, които я познават от 80-те години, когато Снежа настояваше за компютъризация и дигитализация в библиотеката на най-стария ни университет и колеги, които през 90-те години и през 21-ви век бяха насърчени и подкрепени от нея да изучат най-добрите практики в света и след това успешно да ги прилагат в големи и малки библиотеки с различни традиции и сфера на дейност. Сега те са на ръководни позиции. Великотърновската библиотека и по-малките библиотеки в нашия регион са добри примери. 

Нашите дискусии показаха, че Снежана Янева е постигнала забележителни успехи във времена с много предизвикателства, защото фокусът на нейната работа бяха развиващите се нужди на хората от всички възрасти, които използват библиотеките и способността на библиотекарите да посрещат тези нужди при високи стандарти и със съвременни инструменти. Известна и с „голямото си сърце“, тя искрено се интересуваше и топло общуваше на професионално и лично ниво, а хората отвръщаха с доверие и уважение. Мнението на всеки един беше добре дошло и имаше значение, решенията и действията бяха плод на открити дискусии, всички български библиотеки и всеки библиотекар бяха важни за нея, тя включваше и накрая обединяваше всички в намирането на най-добрите възможни решения. Тя също убеди международни и национални културни, политически, законодателни и административни лидери да станат посланици и да осигурят подкрепа на нашите библиотеки. Библиотекарите в над 1000 български библиотеки помнят не само блестящия и ум, но и нейната усмивка и човешка топлота. 

В Европа Снежана Янева е известна най-вече с международната си дейност, която не е предмет на тази статия. По-малко известна е нейната важна и много успешна доброволческа дейност за библиотеките у нас, която достига и до най-малките села и градове. Причината е нейната скромност и личен стил да не търси светлината на прожекторите, а да помага на другите да блеснат на регионални, национални или международни събития и да получават награди. Нашата кръгла маса заключи, че делото на живота на Снежана Янева продължава да бъде актуално и вдъхновяващо, защото чрез открита дискусия тя помогна да се намери правилният баланс между традиции и иновации и с висок професионализъм и сърце подкрепи общността на библиотекарите да осъществи предизвикателни трансформации към дигитализация и демократизация. 

Изложбата за приноса на Снежа беше приета с интерес и се превърна в „пътуваща изложба“, поканена от библиотеки, университети и училища. 

Нейните каузи през целия й живот я правят забележителен български гражданин и европеец, познат на света със своите постижения. 

 

В няколко страници е невъзможно да се дадат подробности дори за малка част от огромния труд на Снежана Янева, но бих искала Вашите читатели да намерят мненията на другите с техните собствени думи, публикувани от списание ББИА Онлайн през 2020 г., 2021 г. и 2022г.

Ваня Грашкина, председател на ББИА преди Снежана Янева

„Снежето работи за библиотечната общност не от времето, от което беше председател, не от 2012 година. Снежето работи от 1990 г. На обществени начала, доброволно. Това, с което ще я запомним ние, библиотечната общност, това е нейният извор на идеи“

..................

Това нейно качество да не изпъква, да не бъде начело, да не изтъква своя принос, беше изключително за нашето съвремие. Изключително инициативна, наред с идеите тя притежаваше и голям оптимизъм, тя не се примири със статуквото дори в най-тежките кризисни години за библиотеките.“ 

Д-р Емилия Милкова, председател на ББИА след Снежана Янева

„За нея нямаше големи и малки библиотеки. Всяка една библиотека за нея бе свещено място; всяка една библиотека за нея е като стая от нейния дом – тя се грижеше за нея. Всеки един колега в страната имаше нейния телефон и можеше да й звънне по всяко време и да й каже: „Снеже, нямаме парно, какво да правим?“ или „Снеже, не сме купували книги“. Тя беше човекът, който не отказваше помощ на никого“

Анелия Иванова, директор на Регионална библиотека Монтана

„Снежана за мен е легенда в живота на българските библиотеки! Тя създаде една ера, един период, в който се събра много енергия, много успехи и тотално промени визията за нас и обществото“

Петко Каневски, директор на Градска библиотека Димитровград до 2020 г.

„Снежана Янева беше и остава Апостол на библотеките в България“

Светла Божилова, библиотекар в с. Труд

„Тя ми даде увереност,  даде ми сили да продължа още по-отговорно и оптимистично да работя  за младото поколение, за подрастващите, за възрастните, за цялата общност в село Труд.“

Мариета Георгиева, библиотекар в Университетска библиотека „Св. Кл. Охридски“

„Подкрепящ колегите си във всякакви ситуации, роден дипломат, човек визионер, с мисия, която ние ще трябва да продължим“.

Доц. д-р Никола Казански, библиотекар в БАН

„Времето на демокрацията даде все пак някаква възможност на такива естествени лидери като Снежана да заемат подобаващото им се място в обществото. Това беше голям шанс, както за библиотекарите, така и за библиотечната система като цяло.“

……

“Качествата на Снежана Янева като ренесансова личност изпъкнаха особено като Председател на Българската библиотечна и информационна асоциация “

Доц. д-р Марина Енчева, преподавател в УниБИТ, член на УС на ЕБЛИДА

„Загубата на госпожа Янева беше тежък удар за библиотекарите в България. Името и делата й ще се помнят дълго от нас, нейните колеги и ще служат за пример и вдъхновение за нови ползотворни дела за библиотеките в нашата страна.“

Емил Радев, евродепутат, посланик на библиотеките в ЕП

„...една изключителна личност, която със своята последователна и обществено ангажирана дейност се утвърди като двигател на съвременното развитие на библиотеките в България“

Мария Габриел, доскорошен комисар в Европейската комисия, сега зам.председател на Министерския съвет и Министър на външните работи на България

Благодарна съм, че имах възможността да работим заедно и вярвам, че нейната сила и дух ще продължат да бъдат пътеводител за отстояването на библиотеките като наше безценно богатство“