...

Дела на почит

Поздравление до конференцията „Информация, етика, милодърдие“ на УниБИТ

Уважаеми колеги,

Темата на вашата конференцията докосна не само умовете, но и сърцата на моите студенти от Калифорнийския държавен университет. Те обсъждаха емоционално, че темата е много хубава и навременна, защото информацията, етиката и милосърдието могат да дадат решения на проблемите, които днес тревожат хората по света и да изведат нациите от безперспективното противопоставяне, към сътрудничество.

Те виждат истинността на информацията като път да бъдат оставени на заден план фалшивите новини, които обиждат, нараняват, разделят хора, общности и нации, а днес дори засенчват науката. Те се обединиха около тезата, че истината и процесът на нейното търсене и откриване на основата на проверка на факти както прави науката е по-добрият път за човечеството и те са решени да търсят правдива информация.

Моите студенти виждат етиката като моралният пътеводител, който ще ни води до истината. Не само учените, но и политиците и бизнесмените, администрацииите и военните трябва да бъдат обърнати към истината.

Милосърдието (caritas) ни прави по-добри, то е най-човечната форма на общуване. То се основава на любовта не само към близките ни, но и към всичко живо, към хората, животните и планетата. Ако сме милосърдни ще бъдем щастливи, ще даряваме щастие на ближните си и ще запазим планетата.

Накрая искам да ви посоча като пример моята по-малка сестра, Снежана Янева. Тя беше Председател на Българската библиотечна асоциация и на Настоятелството на фондация „Глобални библиотеки – България“. Колегите и я нарекоха „Апостол на библиотечното дело“, защото тя поведе българските библиотеки към модернизация и демократизация, превърна ги в средища на точна, достъпна и полезна информация за българските граждани. В продължение на повече от 30 години тя даряваше всеки ден времето и парите си за каузата на българските библиотеки, без да получи за това нито един лев от българската държава или частни източници. Беше високо етичен, честен и ерудиран човек, никога не прие награда за себе си, но винаги предлагаше за награждаване колегите си. Милосърдие на дело, не на думи.

За съжаление тя загуби живота си в универсиетска болница в България, защото медицинските кадри там не изпълниха основния етичен принцип на професията си още от древността, Хипократовата клетва и принципа primum non nocere „Не причинявай вреда.“ Техни колеги медици със световна репутация стигнаха до това заключение на основата на медицинските документи за лечението. Очевидно е, че дори в тази хуманна професия работят и хора, които нямаха информацията, знанията и милосърдието и това коства човешки живот.  

Сега колегите на Снежана и се отблагодаряват посмъртно, като честват 70-годишнината от рождението и тази година.

Информацията, етиката и милосърдието създават, а липсата им руши и дори отнема живота не само на моята сестра, но и на много хора на планетата.

Пожелавам успех на конференцията!

Проф. д-р Емилия Янева

Поздравлението беше отправено до Студентската конференцията „Информация, Етика, Милосърдие“ на Университета по библиотекознание и информационни технологии, проведена в София на 20 май 2022 година.