70 - годишнина от рождението на Снежана Янева

Нова годишна награда „Снежана Янева“ за иновативна библиотека

На 23 септември 2021 година Управителният съвет на Българската Библиотечна и Информационна Асоциация, за която Снежа Янева работи повече от 30 години и на която дълги години беше Председател, взе решение да се включи в честването на 70-годишнината от нейното рождение ида учреди годишна награда на нейно име.

Наградата „Снежана Янева“ за Иновативна Библиотека ще се дава при следните условия:

  • наградата ще се присъжда ежегодно в рамките на годишните библиотечни награди;
  • номинирането на библиотека за наградата ще става от УС на ББИА, като членовете на УС предлагат номинации за иновативна библиотека и след това вземат решение на коя библиотека да бъде дадена наградата.

Такава награда е в съзвучие с успешната мисията на Снежана Янева за модернизиране на българските библиотеки и използване не само на иновативни технологии, но и на новостите от цял свят за напредъка на библиотечното дело в една демократична България.